مشخصات فردی

نام: جواد

نام خانوادگی: رئیسیان زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: raisianzadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس: داخلی ۴۹۰- ۰۲۱۸۸۲۰۱۴۳۲

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/JavadRaisianzadeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: خاک و پی

واحد سازمانی: مهندسی عمران