سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

مروري بر نمونه بردارهاي ال پي و كاربردهاي آنها

Lp Samplers and Their Applications: A Survey

نویسندگان: Graham Cormode, حسين جوهري
عنوان مجله: ACM COMPUTING SURVEYS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۱