سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

Modeling the effect of reusability on the performance of an existing LPRE

نویسندگان: مهيار نادري تبريزي, حسن كريمي مزرعه شاهي, ليانگ گوژو
عنوان مجله: ACTA ASTRONAUTICA
از صفحه: ۲۰۱
تا صفحه: ۲۱۶

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

تحليل اگزرژي و بررسي اثر پروفيل نازل روي عملكرد توربين فراصوت در پذيرش جزئي

نویسندگان: علي چراغي, رضا ابراهيمي, حسن كريمي مزرعه شاهي, رضا آقايي طوق, محمدجواد منتظري
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۱۶۹
تا صفحه: ۱۸۴

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Heat transfer enhancement in latent heat thermal energy storage unit using a combination of fins and rotational mechanisms

نویسندگان: حسين سلطاني, مجيد سلطاني, حسن كريمي مزرعه شاهي, Jatin Nathwani
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

ديناميك و مدل سازي غير خطي موتور سيكل انبساطي

نویسندگان: محمدامين اسكندري, حسن كريمي مزرعه شاهي, داود رمش, محمدرضا علي خاني
عنوان مجله: علوم و فناوري فضايي
از صفحه: ۳۹
تا صفحه: ۴۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

تحليل ديناميكي فرآيند گذراي موتور سوخت مايع RL-10

نویسندگان: محمدامين اسكندري, حسن كريمي مزرعه شاهي
عنوان مجله: دانش و فناوري هوافضا
از صفحه: ۱۹۷
تا صفحه: ۲۰۷

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: روسيه / Russia

Gasification of a Heavy Fuel Oil: A Parametric Study on Energy and Exergy Analysis for Different Gasifying Agents

نویسندگان: حميدرضا فرشي فصيح, حجت قاسمي, حسن كريمي مزرعه شاهي
عنوان مجله: PETROLEUM CHEMISTRY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

مطالعه مدل سوزش فرسايشي سادرهلم در تحليل بالستيك داخلي موتور سوخت جامد

نویسندگان: محمدمهدي كمالي نيا, فرشيد مسيحي زاده, حسن كريمي مزرعه شاهي
عنوان مجله: Journal of Aerospace Science and Technology
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۵۴

سال: ۱۳۹۸

طراحي، تحليل، ساخت و آزمايش پروازي يك راكت كاوش دانشجويي با موتور پيشرانه جامد

نویسندگان: حسن كريمي مزرعه شاهي, فتح الله بحريني
عنوان مجله: مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
از صفحه: ۲۵۹
تا صفحه: ۲۶۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هندوستان / India

Numerical Modeling of Discrete Components of Pressure Pulsation Spectra in Bladed Pumps

نویسندگان: Sergey Timushev, Dmitry Klimenko, Sergey Fedoseev, حسن كريمي مزرعه شاهي, بابك افضلي
عنوان مجله: International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research
از صفحه: ۹۴۷
تا صفحه: ۹۵۳

سال: ۱۳۹۷

Frequency Analysis of Launch Vehicle Oscillation Absorbent Configuration on Performance of Liquid Propellant Engine

نویسندگان: سيدعليرضا جلالي چيمه, حسن كريمي مزرعه شاهي, محمد شفيعي دهج
عنوان مجله: JOURNAL OF AERONAUTICS AND SPACE TECHNOLOGIES
از صفحه: ۱۰۹
تا صفحه: ۱۲۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: برزيل / Brazil

Effect of pipe geometry and material properties on flow characteristics and thermal performance of a conical Hartmann-Sprenger tube

نویسندگان: بابك افضلي خشكبيجاري, حسن كريمي مزرعه شاهي
عنوان مجله: Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering
از صفحه: ۴۴۸۹
تا صفحه: ۴۵۰۱

سال: ۱۳۹۶

An algorithm on simultaneous optimization of performance and mass parameters of open-cycle liquid-propellant engine of launch vehicles

نویسندگان: محمدامين اسكندري, حسن كريمي مزرعه شاهي, داود رمش, الهام منتظر, E Salami, F I Romli
عنوان مجله: IOP Conference Series Materials Science and Engineering
از صفحه: ۱۲۰۱۵
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

بهينه يابي مدار و پارامترهاي استاتيكي سامانه هاي پيشران سوخت مايع سيكل بسته سرمازا

نویسندگان: داود رمش, سجاد خدادايان, حسن كريمي مزرعه شاهي
عنوان مجله: علوم و فناوري فضايي
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۵

بررسي موردي اثر پارامترهاي فيزيكي لوله تشديد هارتمن-اسپرنجر مخروطي بر جريان داخلي و عملكرد حرارتي دستگاه

نویسندگان: بابك افضلي خشكبيجاري, حسن كريمي مزرعه شاهي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۸۹
تا صفحه: ۱۹۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Numerical investigation on thermo-acoustic effects and flow characteristics in semi-conical Hartmann-Sprenger resonance tube

نویسندگان: بابك افضلي خشكبيجاري, حسن كريمي مزرعه شاهي
عنوان مجله: JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Cycle optimization of the staged combustion rocket engines

نویسندگان: داود رمش, حسن كريمي مزرعه شاهي, مسعود شاه حيدري
عنوان مجله: AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY
از صفحه: ۳۰۴
تا صفحه: ۳۱۳

سال: ۱۳۹۵

بررسي حساسيت پارامترهاي المان جاذب پوگو بر فركانس طبيعي سامانه پيشران مايع

نویسندگان: سيدعليرضا جلالي چيمه, حسن كريمي مزرعه شاهي
عنوان مجله: دانش و فناوري هوافضا
از صفحه: ۵۹
تا صفحه: ۶۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Nonlinear dynamic modeling in low frequency and control system stability domain determination for a LPE

نویسندگان: علي جعفرقلي, سيدرضا موسوي فيرده, محمد شفيعي دهج, حسن كريمي مزرعه شاهي
عنوان مجله: JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۴

طراحي بهينه عملگر هيدرومكانيكي سيستم كنترل موتور سوخت مايع بر اساس مدل مرجع حلقه باز

نویسندگان: علي جعفرقلي, حسن كريمي مزرعه شاهي, سيدرضا موسوي فيرده
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۳۶۹
تا صفحه: ۳۷۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Conceptual design and performance simulation of a space hybrid motor

نویسندگان: احسان اله طهماسبي, حسن كريمي مزرعه شاهي
عنوان مجله: AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY
از صفحه: ۹۲
تا صفحه: ۹۹

سال: ۱۳۹۴

تحليل عددي جريان و مكانيزم توليد حرارت در يك لوله تشديد هارتمن-اسپرنجر

Numerical analysis of flow and heat generation mechanism in a Hartmann-Sprenger resonance tube

نویسندگان: حسن كريمي مزرعه شاهي, بابك افضلي خشكبيجاري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۲۷
تا صفحه: ۲۳۸

سال: ۱۳۹۴

ارزيابي ديناميك يك موتور سوخت مايع معين به كمك مدل سازي رياضي غيرخطي و تعيين مدل فركانسي آن به روش توابع توصيفي

نویسندگان: علي جعفرقلي, حسن كريمي مزرعه شاهي, سيدرضا موسوي فيرده
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۴۰۳
تا صفحه: ۴۱۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Mathematical modeling and analysis of cutoff impulse in a liquid - propellant rocket engine

نویسندگان: محمد شفيعي دهج, رضا ابراهيمي, حسن كريمي مزرعه شاهي
عنوان مجله: JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۴

تحليل ديناميكي عملكرد همزمان سيستم تخليه مخازن سيال و تنظيم كننده سرعت ظاهري پرواز در يك سامانه پيشران مايع

نویسندگان: سيدعليرضا جلالي چيمه, حسن كريمي مزرعه شاهي, مهيار نادري تبريزي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۳۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

بهينه يابي مدار و پارامترهاي استاتيكي يك موتور سوخت مايع با بكارگيري روش الگوريتم ژنتيك بر مبناي آناليز حساسيت

نویسندگان: داود رمش, سجاد خداداديان, حسن كريمي مزرعه شاهي
عنوان مجله: علوم و فناوري پيشرفته دفاعي
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

مدل سازي رياضي و عددي و بررسي پايداري شير قطع موتور پيشران مايع

نویسندگان: محمد شفيعي دهج, رضا ابراهيمي, حسن كريمي مزرعه شاهي, سيدمهدي ابطحي, علي كلب خاني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۹۵
تا صفحه: ۱۰۲

سال: ۱۳۹۲

مدل سازي فرآيند قطع در موتور پيشران مايع

نویسندگان: محمد شفيعي دهج, رضا ابراهيمي, حسن كريمي مزرعه شاهي, سيدعليرضا جلالي چيمه, مهيار نادري تبريزي
عنوان مجله: علوم و فناوري فضايي
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: عربستان / Saudi Arabia

Experimental Performance Evaluation of a Cavitating Venturi

نویسندگان: احد عابديني اسفهلاني, علي اشرفي زاده, حسن كريمي مزرعه شاهي, محمد معدندار آراني
عنوان مجله: ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING
از صفحه: ۱۳۷۵
تا صفحه: ۱۳۸۰

سال: ۱۳۹۲

بررسي برهمكنش موتور و سامانه دمش گرم با مدل شبيه ساز ديناميكي

نویسندگان: حميدرضا علي محمدي, داود رمش, محمدرضا حيدري, رضا فرخي, حسن كريمي مزرعه شاهي
عنوان مجله: علوم و فناوري فضايي
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۲

شبيه ساز ديناميكي سيستم دمش گرم در پيكره سامانه پيشران

نویسندگان: حميدرضا علي محمدي, داود رمش, محمدرضا حيدري, رضا فرخي, حسن كريمي مزرعه شاهي
عنوان مجله: علوم و فناوري فضايي
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۲

مطالعه عددي و آزمايشگاهي پديده خودچرخشي در جريان چاه

نویسندگان: جلال محمدي, حسن كريمي مزرعه شاهي, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۲۶
تا صفحه: ۱۳۹

سال: ۱۳۹۱

Modeling and simulation of open cycle liquid propellant engines

نویسندگان: مهيار نادري تبريزي, سيدعليرضا جلالي چيمه, حسن كريمي مزرعه شاهي
عنوان مجله: CANKAYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING
از صفحه: ۱۷
تا صفحه: ۳۴

سال: ۱۳۹۱

Nonlinear Dynamic Modeling and Hysteresis Analysis of Aerospace hydro-dynamical Control Valves

نویسندگان: علي جعفرقلي, حسن كريمي مزرعه شاهي
عنوان مجله: journal of aerospace science and technology
از صفحه: ۵۷
تا صفحه: ۶۸