محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

تاثير پيچيدگي تكليف روي تعداد خطا در اجراي تكليف ماز ثبات كودكان

The effect of task complexity on the number of errors in performance of children's stability maze task

نویسندگان: حميدرضا حميدي, عبدالرحمن خضري

Hamidreza Hamidi, Abdolrahman khezri

عنوان همایش: چهارمين همايش بين المللي پژوهش هاي نوين در علوم ورزشي و تربيت بدني

4th international conference on new research in sport science and physical education

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

ارتباط سرسختي ذهني و خشم در ورزشكاران رشته هاي تيمي و انفرادي

The Relationship between mental toughness and anger in team and individually athletics

نویسندگان: حميدرضا حميدي

Hamidreza Hamidi

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي علوم ورزشي

6th International Conference on sport Science

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

مطالعه حالت هاي متفاوت تهويه يك اتاق پينگ پنگ با وجود منبع گرمايي و انتخاب حالت مطلوب

نویسندگان: حميدرضا حميدي

Hamidreza Hamidi

عنوان همایش: اولين همايش ملي علوم ورزشي با رويكرد علوم فني مهندسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

بررسي رابطه بين نحوه گذران اوقات فراغت با ميزان مشاركت در فعاليتهاي ورزشي پسران ساكن خوابگاه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

نویسندگان: حميدرضا حميدي

Hamidreza Hamidi

عنوان همایش: پنجمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

استراتژي بازاريابي ورزشي در گسترش صنعت توريسم در قالب SWOT در شهرستان گلپايگان

نویسندگان: حميدرضا حميدي, كاوه خبيري, عبدالرحمن خضري

Hamidreza Hamidi, kaveh khabiri, abdolrahman khezri

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي

3rd International Conference on Sport Sciences