مشخصات فردی

نام: علی

نام خانوادگی: محمدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: alimohammadi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۹۱۳۱۴۳۸۹۳۶

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AliMohammadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: راه و ترابری

واحد سازمانی: مهندسی عمران