سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: چين / China

The Reflection of the Myths of Other Nations on the Persian Contemporary Poetry

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, سوگند نوروزي زاده
عنوان مجله: Forum for World Literature Studies
از صفحه: ۱۲۱
تا صفحه: ۱۳۳

سال: ۱۳۹۶

The Applications of the Mythological Number Seven in the Contemporary Persian Poetry

نویسندگان: ساغر سلماني نژاد مهر آبادي, سوگند نوروزي زاده
عنوان مجله: The Literary Herald
از صفحه: ۳۹۵
تا صفحه: ۴۰۷

سال: ۱۳۹۴

The Role of Effective Teachers Variables on The Efficacy of the Teaching-Learning process in a social constructivist Model title

نویسندگان: سوگند نوروزي زاده
عنوان مجله: Journal of Teaching and Education
از صفحه: ۵۷۳
تا صفحه: ۵۸۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Essential Maxims Contributing to New Teachers Confidence and efficiency in the Classroom

نویسندگان: سوگند نوروزي زاده
عنوان مجله: International Journal of Arts and Sciences
از صفحه: ۱۳۳
تا صفحه: ۱۵۰

سال: ۱۳۸۹

Critically Reflective Teaching A Thinking Lens for Teacher s Survival in the Classroom

نویسندگان: سوگند نوروزي زاده
عنوان مجله: مجلات متفرقه
از صفحه: ۲۳۸
تا صفحه: ۲۵۴

سال: ۱۳۸۸

Indirect Feedback A Plausible Suggestion for Overcoming Error Occurrence in L2 Writing

نویسندگان: سوگند نوروزي زاده
عنوان مجله: Journal of Asia TEFL
از صفحه: ۲۴۵
تا صفحه: ۲۶۲