محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

بررسي ترموديناميكي و مقايسه فرآوري متان از مونواكسيدكربن و دياكسيدكربن

Thermodynamic production of Methane from CO2 and CO

نویسندگان: سيدعلي ميرفلاح نصيري, صادق صديقي

SEYEDALI MIRFALLAHNASIRI, Sadegh Seddighi

عنوان همایش: بيست و هشتمين كنفرانس سالانه بين المللي انجمن مهندسان مكانيك ايران

ISME 2020

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

Effect of Fluid Dynamics on Nano Catalytic NOx Reduction from Exhaust Gases

نویسندگان: حميد بابائي, صادق صديقي

Hamid Babaei, Sadegh Seddighi

عنوان همایش:

The 7th International Congress on Nanoscience& Nanotechnology (ICNN2018)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

Nano Catalyst Utilization for Automotive DeNOx Systems

نویسندگان: حميد بابائي, صادق صديقي

Hamid Babaei, Sadegh Seddighi

عنوان همایش:

7th International Conference on Nanostructures (ICNS7)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

Nanoparticle Utilization for Natural Gas Desulfurization

نویسندگان: حامد عبدالهي منصورخاني, صادق صديقي

Hamed Abdolahimansoorkhani, Sadegh Seddighi

عنوان همایش:

7th International Conference on Nanostructures (ICNS7)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

كاهش آلاينده ي حاصل از احتراق با استفاده از سيستم هاي پس پالايش

نویسندگان: حميد بابائي, صادق صديقي

Hamid Babaei, Sadegh Seddighi

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

Industrial Design of New Generation of Power Plants Based on Oxy-Fuel Technology

نویسندگان: صادق صديقي

Sadegh Seddighi

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

كاهش آلاينده هاي سولفور و دياكسيد كربن از گاز طبيعي با استفاده از غشا

نویسندگان: حامد عبدالهي منصورخاني, صادق صديقي

Hamed Abdolahimansoorkhani, Sadegh Seddighi

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

مطالعه عددي و آزمايشگاهي انتشار اكسيدهاي نيتروژن در اثر افزايش كاتاليزور تحت رژيم احتراقي FLOX

نویسندگان: جواد باشتني, صادق صديقي, ايمان بهرآبادي جوين

Javad Bashtany, Sadegh Seddighi, Iman Bahrabadi jovein

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

25th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

مطالعه تجربي و شبيه سازي عددي اندازه گيري سرعت جريان گردبادي داخل سيلندر در دستگاه ميز جريان پايا

نویسندگان: ياسر عقاب نشين, صادق صديقي, محمد ضابطيان, ابوالفضل محمد ابراهيم

Yaser Oghabneshin, Sadegh Seddighi, Zabetian Mohammad, aBOLFAZL Moahmmad Ebrahim

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

25th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

بررسي تاثير چرخش ذرات بر نرخ خوردگي سايشي زانويي در جريان متلاطم گاز-جامد با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

نویسندگان: محمد زماني, صادق صديقي, حميدرضا نظيف

Mohammad Zamani, Sadegh Seddighi, HAMIDREZA NAZIF

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

25th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

آناليز مكاني و تاثير نيروگاه هاي برقي تهران و حومه بر ميزان آلودگي شهر تهران در فصول مختلف در سال 1393

نویسندگان: ايمان بهرآبادي جوين, صادق صديقي, جواد باشتني

Iman Bahrabadi jovein, Sadegh Seddighi, Javad Bashtany

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

25th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

مدلسازي عددي پديده خوردگي سايشي زانويي ها در صنعت نفت و گاز

نویسندگان: محمد زماني, صادق صديقي, حميدرضا نظيف

Mohammad Zamani, Sadegh Seddighi, hamidreza Nazif

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مكانيك، مكاترونيك و بيومكانيك

1st International Conference on New Research Achievements on Mechanics Mechatronics and Biomechanics