تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد يك سيستم اسمز معكوس

نام اساتید: صادق صديقي, مجيد قاسمي, محمد ضابطيان طرقي, مجيد قاسمي
Sadegh Seddighi, Majid Ghasemi, , Majid Ghasemi
نام دانشجو : منصور محققيان گورتاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شبيه سازي شيرين سازيآب به روش يون زدايي خازني در غشاهاي جديد به منظور بهينه سازي پارامتر هاي موثر در بازده

نام اساتید: صادق صديقي, علي اسفنديار, محمدرضا شاه نظري, فريبا تاج آبادي, محمدرضا شاه نظري
Sadegh Seddighi, Ali Esfandyar, Mohammad Reza Shahnazari, , Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : ابوالقاسم ابوالقاسمي باكر

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

مدلسازي عددي و مطالعه تجربي فرآيند جداسازي يون هاي فلزي سنگين از آب به روش يون زدايي خازني

نام اساتید: صادق صديقي, مجيد قاسمي, افسانه مجري, افسانه مجري, غلامرضا پازوكي, مهدي اشجعي
Sadegh Seddighi, Majid Ghasemi, Afsaneh Mojra, Afsaneh Mojra, ,
نام دانشجو : سجاد فلاحتكار

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

بررسي عددي تاثير تغييرات سينتيك و ديفيوژن بر خروجي راكتور گاز سنتز

نام اساتید: صادق صديقي, محمدرضا شاه نظري, حجت قاسمي, محمدرضا شاه نظري
Sadegh Seddighi, Mohammad Reza Shahnazari, , Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : سيدعلي ميرفلاح نصيري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

تحليل و شبيه سازي جريان¬هاي واكنش دهنده گازي عبوري از محيط متخلخل

نام اساتید: صادق صديقي, سيروس آقانجفي, فرهاد خراشه, سيروس آقانجفي
Sadegh Seddighi, Cyrus Aghanajafi, , Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : حامد عبدالهي منصورخاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

بررسي اثر پارامترهاي مختلف در كاهش آلاينده NOx ناشي از احتراق

نام اساتید: صادق صديقي, سيروس آقانجفي, فرهاد خراشه, سيروس آقانجفي
Sadegh Seddighi, Cyrus Aghanajafi, , Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : حميد بابائي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

يافتن روشي بهينه و كاربردي براي كاهش آلاينده¬هاي نيتروژني ناشي از احتراق

نام اساتید: صادق صديقي, سيروس آقانجفي, محمدحسين حامدي, سيروس آقانجفي
Sadegh Seddighi, Cyrus Aghanajafi, Mohammad Hossin Hamedi, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : جواد باشتني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

مطالعه تجربي، شبيه سازي عددي و تحليل جريان هاي دوراني در موتورهاي احتراق داخلي

نام اساتید: صادق صديقي, ابوالفضل محمدابراهيم, محمد ضابطيان, مسعود ضيابشرحق, علي كشاورزوليان, علي كشاورزوليان
Sadegh Seddighi, Abolfazl Mohamadebrahim, Mohamad Zabetian, Masoud Ziabasharhagh, Ali Keshavarz Valian, Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : ياسر عقاب نشين

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

شبيه سازي و پيش بيني سايش و خوردگي در جريان دو فازي درون لوله

نام اساتید: صادق صديقي, حميدرضا نظيف, مجيد قاسمي, مهرزاد شمس, مهرزاد شمس
Sadegh Seddighi, Hamodreza Nazif, Majid Ghasemi, Mehrzad Shams, Mehrzad Shams
نام دانشجو : محمد زماني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

بررسي پراكنش آلاينده¬هاي گوگرد و رسيدن به روشي بهينه در كاهش آلاينده¬هاي گوگرد ناشي از احتراق و مدلسازي و مقايسه آن با نتايج تجربي موجود

نام اساتید: صادق صديقي, سيروس آقانجفي, مجيد بازارگان, سيروس آقانجفي
Sadegh Seddighi, Cyrus Aghanajafi, Majid Bazargan, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : ايمان بهرآبادي جوين

تاریخ:

شبيه سازي و تحليل غلظت يون ها بر عملكرد جدا سازي نمك از آب به كمك غشاهاي يوني

نام اساتید: صادق صديقي
Sadegh Seddighi
نام دانشجو : عبدالرحمان كاظمي

تاریخ:

بررسي تاثير محيط¬هاي مختلف احتراقي در كاهش ميزان آلاينده اكسيد نيتروژن

نام اساتید: صادق صديقي
Sadegh Seddighi
نام دانشجو : رسول نكوئي

تاریخ:

بهبود طراحي رينگ پيستون موتور احتراق داخلي جهت كاهش مصرف روغن موتور

نام اساتید: صادق صديقي
Sadegh Seddighi
نام دانشجو : هادي فتح اللهي

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي عملكرد و اگزرژي مبدل كويل مارپيچ تحت تزريق حباب در يك چرخه تبريد تراكمي بخار

نام اساتید: صادق صديقي
Sadegh Seddighi
نام دانشجو : احمد زارعي

تاریخ:

بررسي تجربي و تئوري نانوژنراتور ترايبوالكتريك مقياس كوچك

نام اساتید: صادق صديقي
Sadegh Seddighi
نام دانشجو : محمد ولي نژاد

تاریخ:

بررسي تئوري و تجربي نقش ديناميك سيالات در فرآيند تجرينه الكتروشيمي آب

نام اساتید: صادق صديقي
Sadegh Seddighi
نام دانشجو : سهيل اللهي