مدلسازي حركت سيال پايه در لوله با قطر متغير

نام اساتید: صادق صديقي, محمدحسين حامدي
Sadegh Seddighi, Mohammad Hossin Hamedi
نام دانشجو : اميرمحمد لواف

مدلسازي جريان دو فاز در لوله با قطر متغير

نام اساتید: صادق صديقي, مجيد بازارگان, سيروس آقانجفي
Sadegh Seddighi, Majid Bazargan, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : نيما ابوفاضلي

تعيين ضريب درگ خودروي سمند با استفاده از نرم افزارهاي CFD

نام اساتید: اميرحسين شامخي, صادق صديقي, محمد شرعيات, شهرام آزادي
Amir Hossein Shamekhi, Sadegh Seddighi, Mohammad Shariyat, Shahram Azadi
نام دانشجو : احمدرضا صادقي

كاهش آلاينده هاي سولفور

نام اساتید: صادق صديقي, مهرزاد شمس
Sadegh Seddighi, Mehrzad Shams
نام دانشجو : محمدحسين خاكي

كاهش آلاينده هاي اكسيد نيتروژن

نام اساتید: صادق صديقي, مهرزاد شمس
Sadegh Seddighi, Mehrzad Shams
نام دانشجو : پويا پناهنده

بررسي و مدلسازي دود خروجي كوره ها

نام اساتید: صادق صديقي, سيروس آقانجفي
Sadegh Seddighi, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : جعفر مهدوي

بررسي و مدلسازي سيستيك احتراق در كوره ها

نام اساتید: صادق صديقي, مهرزاد شمس
Sadegh Seddighi, Mehrzad Shams
نام دانشجو : عليرضا عابدين

مدلسازي احتراق ذرات كروي در كوره ها

نام اساتید: صادق صديقي, محمدرضا شاه نظري
Sadegh Seddighi, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : محسن مصطفي لو

شبيه سازي مفهومي سيكل توربين گاز

نام اساتید: صادق صديقي, مهرزاد شمس
Sadegh Seddighi, Mehrzad Shams
نام دانشجو : اميرحسين كاشاني پيروز

بررسي عددي بهبود راندمان سيكل توربين گاز

نام اساتید: صادق صديقي, مهرزاد شمس
Sadegh Seddighi, Mehrzad Shams
نام دانشجو : محمدحسين ذوالفقارنسب

شبيه سازي آب زدايي از گاز طبيعي

نام اساتید: صادق صديقي, مهرزاد شمس
Sadegh Seddighi, Mehrzad Shams
نام دانشجو : محمود حقيقي

شبيه سازي احتراق ناقص دي متيل اترو پروپان

نام اساتید: صادق صديقي, مهرزاد شمس
Sadegh Seddighi, Mehrzad Shams
نام دانشجو : آرش رفيعي پولادي

تاثير پارامترهاي مهم برروي مشعل خانگي

نام اساتید: صادق صديقي, مهرزاد شمس
Sadegh Seddighi, Mehrzad Shams
نام دانشجو : نيما رضايي

شبيه سازي توليد توان در فرآيند فشار شكني گاز طبيعي در ايستگاههاي تقليل فشار گاز

نام اساتید: صادق صديقي, مهرزاد شمس
Sadegh Seddighi, Mehrzad Shams
نام دانشجو : ابوالفضل جعفريان

بهبهود عملكرد پاشش سوخت در محفظه احتراق

نام اساتید: صادق صديقي, مجيد سلطاني
Sadegh Seddighi, Majid Soltani
نام دانشجو : سيدعليرضا ساداتي

تبيين روش طراحي محفظه احتراق توربين گاز و شبيه سازي نتايج

نام اساتید: صادق صديقي, سيروس آقانجفي
Sadegh Seddighi, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : مهدي زارعين

بررسي و طراحي سيستم تهويه مطبوع ساختمان و عوامل موثر بر ميزان اتلاف و كاهش آن

نام اساتید: صادق صديقي, مجيد بازارگان
Sadegh Seddighi, Majid Bazargan
نام دانشجو : حسن صدقي

كاهش اتلاف انرژي در كوها و بويلرهاي گازسوز

نام اساتید: صادق صديقي, مجيد بازارگان
Sadegh Seddighi, Majid Bazargan
نام دانشجو : ميلاد لشكربلوكي

بررسي اثرر تغيير پارامترهاي طراحي در عملكرد كمپرسور محوري

نام اساتید: صادق صديقي, مهرزاد شمس
Sadegh Seddighi, Mehrzad Shams
نام دانشجو : اميرمحمد ناوكي

توليد هيدروژن از منابع انرژي تجديدپذير باد و انرژي خورشيدي

نام اساتید: صادق صديقي
Sadegh Seddighi
نام دانشجو : مژگان جعفري

توليد هيدروژن خورشيدي مقايسه راه هاي مختلف الكتروليز- فتوولتاييك

نام اساتید: صادق صديقي
Sadegh Seddighi
نام دانشجو : سيدمحمدمهدي حسيني

بررسي الگوي مصرف و بازيافت آب در صنايع ايران و مقايسه با الگوي صنعتي كانادا

نام اساتید: صادق صديقي
Sadegh Seddighi
نام دانشجو : مهرشاد صمدي فر