مشخصات فردی

نام: صادق

نام خانوادگی: صدیقی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sadegh.seddighi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۳۲۵۳

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/S.Seddighi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فناوری انرژی

گرایش: حرارت و سیالات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک