تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

مكان يابي مراكز ذخيره سازي سلولهاي بنيادي خون بند ناف در شرايط عدم قطعيت

نام اساتید: رسول شفايي, رضا بشيرزاده, فرناز برزين پور, سيدجواد حسيني نژاد
Rasoul Shafaei, Reza Bashirzadeh, , Seyed Javad Hosseininezhad
نام دانشجو : زهره استاجي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

ارائه ي چهارچوبي جهت بهبود تاب آوري شبكه حمل و نقل شهري در شرايط وقوع زلزله

نام اساتید: رسول شفايي, رضا رمضانيان, رضا رمضانيان, محمدعلي صنيعي منفرد
Rasoul Shafaei, Reza Ramezanian, Reza Ramezanian,
نام دانشجو : ثمين صومي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

حل مسائل برنامه ريزي و مسيريابي سيستم هاي مراقبت سلامت خانگي در شرايط عدم قطعيت

نام اساتید: رسول شفايي, دنيا رحماني, فرناز برزين پور, دنيا رحماني
Rasoul Shafaei, Donya Rahmani, , Donya Rahmani
نام دانشجو : اميد سيرداني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

برنامه ريزي و زمانبندي اتاقهاي عمل در شرايط عدم قطعيت

نام اساتید: رسول شفايي, فريد خوش الحان, سعيده غلامي
Rasoul Shafaei, Faried Khoshalhan, Saeideh Gholami
نام دانشجو : اشكان مزدگير

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

بررسي رابطه كانوني بين برند و استراتژي هاي قيمت گذاري

نام اساتید: رسول شفايي, دنيا رحماني, مجيد شيخ محمدي, دنيا رحماني
Rasoul Shafaei, Donya Rahmani, , Donya Rahmani
نام دانشجو : بهزاد آباديان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

مسئله تعيين تركيب بيماران اتاق عمل در شرايط عدم قطعيت

نام اساتید: رسول شفايي, ياسر صميمي, حسن جوانشير, ياسر صميمي
Rasoul Shafaei, Yaser Samimi, , Yaser Samimi
نام دانشجو : سيده مريم ميرپور

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

ارائه مدلي براي طراحي زنجيره تأمين و بازسازي چندمنبعي در شرايط نامعين (مطالعه موردي: نيروگاه گاز)

نام اساتید: رسول شفايي, دنيا رحماني, حميد شهرياري, محمدعلي صنيعي منفرد, حميد شهرياري
Rasoul Shafaei, Donya Rahmani, Hamid Shahriari, , Hamid Shahriari
نام دانشجو : سحر اقبال قلعه جوق

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

استراتژي تعيين قيمت بازار برق براي نيروگاه‌هاي حرارتي و تجديد پذير

نام اساتید: رسول شفايي, دنيا رحماني, سعيده غلامي, حسن جوانشير, سعيده غلامي
Rasoul Shafaei, Donya Rahmani, Saeideh Gholami, , Saeideh Gholami
نام دانشجو : پوريا بران

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

ارائه مدلي استوار براي مديريت فروش برق در بازار رقابتي

Developing a Robust Model to Manage Power Selling in The Competitive Market

نام اساتید: رسول شفايي, حميد شهرياري, عبدالله آقايي, فريد خوش الحان, محسن كلانتر, سيدفريد قادري, ياسر صميمي
Rasoul Shafaei, Hamid Shahriari, Abdollah Aghaei, Faried Khoshalhan, , , Yaser Samimi
نام دانشجو : امير جليلوندنژاد

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

حل مسئله برنامه ريزي و زمان بندي سيستم هاي مراقبت سلامت خانگي با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري

نام اساتید: رسول شفايي, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد, راشد صحرائيان
Rasoul Shafaei, Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad,
نام دانشجو : فرهاد بختياري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

يكپارچه سازي تأمين صنعت پتروشيمي و پالايشگاه تحت فرايندهاي نامعين

نام اساتید: رسول شفايي, احمد اصل حداد, مجيد نوجوان, احمد اصل حداد
Rasoul Shafaei, Ahmad Asal Hadad, , Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : نازنين شريف

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

ارائه مدلي جهت طراحي شبكه زنجيره تأمين يكپارچه پايدار با رويكرد بهينه‌سازي استوار

نام اساتید: رسول شفايي, رضا رمضانيان, رضا رمضانيان, مهدي سيف برقي
Rasoul Shafaei, Reza Ramezanian, Reza Ramezanian,
نام دانشجو : نگار دوستي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

ارائه مدلي براي بازاريابي محصولات با فناوري پيشرفته

نام اساتید: رسول شفايي, سيد بابك ابراهيمي, سيد بابك ابراهيمي, آرش خليلي نصر
Rasoul Shafaei, Seyed Babak Ebrahimi, Seyed Babak Ebrahimi,
نام دانشجو : احسان زراعت پرور

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

ارائه مدلي براي زنجيره تأمين استوار نيروگاه هاي گازي با در نظر گرفتن شبكه بازسازي قطعات

نام اساتید: رسول شفايي, دنيا رحماني, عماد روغنيان, محمدعلي صنيعي منفرد
Rasoul Shafaei, Donya Rahmani, Emad Roghanian,
نام دانشجو : شبنم شهرياري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

تحليل رفتار مشتري در تجارت شركت با شركت

نام اساتید: رسول شفايي, احمد اصل حداد, دنيا رحماني, سيد بابك ابراهيمي, ياسر صميمي
Rasoul Shafaei, Ahmad Asal Hadad, Donya Rahmani, Seyed Babak Ebrahimi, Yaser Samimi
نام دانشجو : مهسا قاضي نژاد پروري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

مديريت ريسك در زنجيره تامين

Risk Management in Supply chain

نام اساتید: رسول شفايي, احمد اصل حداد, عبدالله آقايي, مصطفي ستاك, عماد روغنيان
Rasoul Shafaei, Ahmad Asal Hadad, Abdollah Aghaei, Mostafa Setak, Emad Roghanian
نام دانشجو : محمدرضا خاجي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

ارائه مدل زنجيره تامين يكپارچه استوار در حوزه خدمات پس از فروش نيروگاههاي حرارتي

نام اساتید: رسول شفايي, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد
Rasoul Shafaei, Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : محمد پورحبيب يكتا شارمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

توسعه مدل هاي حل مسئله تبادل كليه

نام اساتید: رسول شفايي, سيدجواد حسيني نژاد, ياسر صميمي
Rasoul Shafaei, Seyed Javad Hosseininezhad, Yaser Samimi
نام دانشجو : مريم صمدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

تحليل ساختاري رويكردهاي مربوط به همراستايي استراتژيك سازماني و پياده سازي آن

نام اساتید: رسول شفايي, مصطفي ستاك, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد
Rasoul Shafaei, Mostafa Setak, Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : سيدميعاد نبي زاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۱۸

يكپارچه سازيبرنامه ريزي توليد و توزيع با در نظر گرفتن تخفيفات كلي با توجه به برون سپاري فعاليتهاي لجستيكي

نام اساتید: رسول شفايي, دنيا رحماني, دنيا رحماني
Rasoul Shafaei, Donya Rahmani, Donya Rahmani
نام دانشجو : فرشته شاكري چناري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

زمانبندي استوار مسئله خط جريان مونتاژ دو مرحله اي با فرض مجاز بودن شكست ماشين الات

نام اساتید: رسول شفايي, سعيده غلامي, دنيا رحماني, دنيا رحماني, فرناز برزين پور
Rasoul Shafaei, Saeideh Gholami, Donya Rahmani, Donya Rahmani,
نام دانشجو : سحر تديني راد

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

مديريت زنجيره تامين استوار در صنايع لبني

نام اساتید: رسول شفايي, عبدالله آقايي, مصطفي ستاك, مصطفي ستاك, فريبرز جولاي
Rasoul Shafaei, Abdollah Aghaei, Mostafa Setak, Mostafa Setak,
نام دانشجو : سيدرضا ميرمجلسي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۵

ارائه الگوريتم فراابتكاري استوار در مسئله ي يكپارچه زنجيره تامين در شرايط عدم قطعيت

نام اساتید: رسول شفايي, احمد اصل حداد, عبدالله آقايي, ياسر صميمي
Rasoul Shafaei, Ahmad Asal Hadad, Abdollah Aghaei, Yaser Samimi
نام دانشجو : افشين قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۶

ارائه مدلي براي حل مسئله انتخاب مسير و وسيله نقليه درحالت وجود پنجره زماني با ناوگان ناهمگون

نام اساتید: رسول شفايي, سعيده غلامي, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد
Rasoul Shafaei, Saeideh Gholami, Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : عباس بادلي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

مديريت تامين استوار در شرائط تقاضاي غير قطعي و احتمال خرابي تسهيلات

نام اساتید: رسول شفايي, مصطفي ستاك, حميد شهرياري, حميد شهرياري
Rasoul Shafaei, Mostafa Setak, Hamid Shahriari, Hamid Shahriari
نام دانشجو : نگار دارابي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۸

تكنولوزي در بهبود زنجيره تامين با حذف خطاهاي معاملاتي

نام اساتید: رسول شفايي, سعيده غلامي, مصطفي ستاك, مصطفي ستاك
Rasoul Shafaei, Saeideh Gholami, Mostafa Setak, Mostafa Setak
نام دانشجو : مهران صالحي شهرابي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۹

توسعه مدل هاي رياضي شبكه هماهنگ لجستيك معكوس و روبه جلو در شرايط عدم فطعيت

نام اساتید: رسول شفايي, مصطفي ستاك, ياسر صميمي
Rasoul Shafaei, Mostafa Setak, Yaser Samimi
نام دانشجو : الناز كبير

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۷

پيكر بندي زنجيره تامين جهت توليد محصول جديد

نام اساتید: رسول شفايي
Rasoul Shafaei
نام دانشجو : كيانا جعفري ميمندي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۰

بررسي ميزان اثر بخشي شيوه ها و راهبردهايارتباطي در سازمان هاي مجازي

نام اساتید: رسول شفايي, عماد روغنيان, علي بنيادي ناييني
Rasoul Shafaei, Emad Roghanian, Ali Bonyadi naeeni
نام دانشجو : مونا فاتحي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

ارائه چهارچوبي براي آينده پژوهي همراستاي نقشه استراتژيهاي سازمان

نام اساتید: رسول شفايي, احمد اصل حداد, اميرعباس نجفي
Rasoul Shafaei, Ahmad Asal Hadad, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : علي مرحمتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

كاهش ريسك در زنجيره تامين

نام اساتید: رسول شفايي, مصطفي ستاك, مصطفي عابدزاده كلهرودي, مصطفي عابدزاده كلهرودي
Rasoul Shafaei, Mostafa Setak, Mostafa Abedzadeh Kalhordi, Mostafa Abedzadeh Kalhordi
نام دانشجو : محسن لاله

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

بررسي و ارزيابي پروژه هاي تغيير سازماني براساس مدل ADKAR

ADKAR

نام اساتید: رسول شفايي, مصطفي ستاك, مصطفي ستاك, علي بنيادي ناييني
Rasoul Shafaei, Mostafa Setak, Mostafa Setak, Ali Bonyadi naeeni
نام دانشجو : فرزان فرزانه

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۰۲

بررسي زمانبندي گروهي در مساله جريان كاگاهي انعطاف پذير

نام اساتید: رسول شفايي, سعيده غلامي, سعيده غلامي
Rasoul Shafaei, Saeideh Gholami, Saeideh Gholami
نام دانشجو : امير اشهري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۰۵

ارزيابي وضعيت رقابت پذيري در سطح ملي براي صنعت پتروشيمي كشور

نام اساتید: رسول شفايي, عماد روغنيان, مصطفي ستاك, مرتضي بكي حسكويي
Rasoul Shafaei, Emad Roghanian, Mostafa Setak,
نام دانشجو : حامد گل رخساري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۲۳

بهبود سامانه پشتيبان مذاكره در مناقشات درياي خزر با افزودن بخش محيط زيست

نام اساتید: رسول شفايي, احمد اصل حداد, مصطفي عابدزاده كلهرودي, مصطفي عابدزاده كلهرودي
Rasoul Shafaei, Ahmad Asal Hadad, Mostafa Abedzadeh Kalhordi, Mostafa Abedzadeh Kalhordi
نام دانشجو : امير عمادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۲۳

قيمت گذاري كالاها و خدمات هنگام انتقال از يك واحد به واحد ديگر در سازمان هاي هلدينگ

نام اساتید: رسول شفايي, مصطفي عابدزاده كلهرودي, مصطفي ستاك, مصطفي ستاك
Rasoul Shafaei, Mostafa Abedzadeh Kalhordi, Mostafa Setak, Mostafa Setak
نام دانشجو : سيداحمد حسيني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

ايجاد هماهنگي در زنجيره تامين در شرايط عدم قطعيت با رويكرد فناوري اطلاعات

نام اساتید: رسول شفايي, مصطفي عابدزاده كلهرودي, مصطفي عابدزاده كلهرودي
Rasoul Shafaei, Mostafa Abedzadeh Kalhordi, Mostafa Abedzadeh Kalhordi
نام دانشجو : هدي صفائي پور

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

برنامه زمانبندي سيستم توليد كارگاهي انعطاف پذير با استفاده از روش هاي فراابتكاري

نام اساتید: رسول شفايي, سعيده غلامي, سعيده غلامي, سعيده غلامي
Rasoul Shafaei, Saeideh Gholami, Saeideh Gholami, Saeideh Gholami
نام دانشجو : نازنين مرادي نسب

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰/۱۹

بررسي

نام اساتید: رسول شفايي
Rasoul Shafaei
نام دانشجو : نورالدين دبيري

تاریخ:

بررسي نحوه اندازه گيري عملكرد در پروژه هاي عمراني

نام اساتید: رسول شفايي
Rasoul Shafaei
نام دانشجو : پرويز سرمدي خضرلو

تاریخ:

هماهنگي زنجيره تامين با منابع محدود

نام اساتید: رسول شفايي, رضا بشيرزاده
Rasoul Shafaei, Reza Bashirzadeh
نام دانشجو : پژمان رمضاني هفشجاني

تاریخ:

برنامه زمانبندي سيستم جريان كارگاهي مونتاز با ماشينهاي موازي

نام اساتید: رسول شفايي, فريد خوش الحان
Rasoul Shafaei, Faried Khoshalhan
نام دانشجو : ميثم ربيعي

تاریخ:

مديريت ريسك در زنجيره تامين

نام اساتید: رسول شفايي, احمد اصل حداد
Rasoul Shafaei, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : محمدرضا خاجي

تاریخ:

رساله

نام اساتید: رسول شفايي
Rasoul Shafaei
نام دانشجو : حامد دانش وري

تاریخ:

ارائه مدلي براي استراتژي پيشنهاددهي برق نيروگاه هاي بادي در محيط با شرايط تصادفي

Developing a Bidding Strategy fora Wind Power Plant in a Stochastic environment

نام اساتید: رسول شفايي, حميد شهرياري, اميرعباس نجفي
Rasoul Shafaei, Hamid Shahriari, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : حامد دانش وري

تاریخ:

برنامه زمانبندي جراحان ( MSS ) در شرايط عدم قطعيت

نام اساتید: رسول شفايي
Rasoul Shafaei
نام دانشجو : سيدمحمدعلي مرعشي شوشتري

تاریخ:

پيش بيني تقاضاي قطعات يدكي نيروگاهي با هدف حفظ دسترسي واحدها

نام اساتید: رسول شفايي
Rasoul Shafaei
نام دانشجو : مهسا سليمي

تاریخ:

ارائه مدل چندهدفه تاب آور براي مساله زنجيره تامين خون در شرايط نامعين

نام اساتید: رسول شفايي
Rasoul Shafaei
نام دانشجو : ناديا يقيني

تاریخ:

طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته سبز در نيروگاه در شرايط عدم قطعيت

نام اساتید: رسول شفايي
Rasoul Shafaei
نام دانشجو : علي جارياني

تاریخ:

تحليل عوامل اساسي موثر در پياده سازي ERP در شركتهاي الكترونيكي - مظالعه موردي شركت مهندسي سازگان ارتباط

نام اساتید: رسول شفايي
Rasoul Shafaei
نام دانشجو : فاطمه قدياني