سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Effects of different non-Newtonian models on unsteady blood flow hemodynamics in patient-specific arterial models with in-vivo validation

نویسندگان: مجيد عباسيان, مهرزاد شمس, زيبا ولي زاده, Abouzar Moshfegh, Ashkan Javadzadegan, Shaokoon Cheng
عنوان مجله: COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE
از صفحه: ۱۰۵۱۸۵
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Techno-economic feasibility of building attached photovoltaic systems for the various climatic conditions of Iran

نویسندگان: Mohammad Sadjad Karimi, Farivar Fazelpour, Marc A. Rosen, مهرزاد شمس
عنوان مجله: Environmental Progress and Sustainable Energy
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۸

شبيه سازي عددي تاثير زبري بر نقطه جوانه زني در جريان جوششي نانو سيال

نویسندگان: حسن عليمرادي چمگرداني, مهرزاد شمس
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۶۱۴
تا صفحه: ۱۶۲۲

سال: ۱۳۹۷

شبيه سازي عددي هيدروديناميك جريان دوفاز در سيني هاي غربالي برج تقطير

نویسندگان: مهدي قياسي, مهرزاد شمس
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۴۰۱
تا صفحه: ۴۱۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Investigation on the onset voltage and stability island of electrospray in the cone-jet mode using curved counter electrode

نویسندگان: پژمان نادري, مهرزاد شمس, قاسمي حجت
عنوان مجله: JOURNAL OF ELECTROSTATICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An experimental approach to thermochemical conversion of a fuel particle in a fluidized bed

نویسندگان: عاطفه سلماسي, مهرزاد شمس, V. Chernoray
عنوان مجله: APPLIED ENERGY
از صفحه: ۵۲۴
تا صفحه: ۵۳۴

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Numerical simulation of double emulsion formation in cross-junctional flow-focusing microfluidic device using Lattice Boltzmann method

نویسندگان: اميرحسين عسكري, مهرزاد شمس, Pierre E. Sullivan
عنوان مجله: JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۷

Numerical study of shell and tube heat exchanger with different cross-section tubes and combined tubes

نویسندگان: Mohammad Reza Saffarian, Farivar Fazelpour, مهرزاد شمس
عنوان مجله: international journal of energy and environmental engineering
از صفحه: ۳۳
تا صفحه: ۴۶

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Comparative study of solar-powered underfloor heating system performance in distinctive climates

نویسندگان: Mohammad Sadjad Karimi, Farivar Fazelpour, Marc A. Rosen, مهرزاد شمس
عنوان مجله: RENEWABLE ENERGY
از صفحه: ۵۲۴
تا صفحه: ۵۳۵

سال: ۱۳۹۶

Artificial neural network modeling of a deflector in a grooved channel as well as optimization of its effective parameters

نویسندگان: آزيتا عبدالهي نانوا پيشه, مهرزاد شمس, آنيتا عبدالهي
عنوان مجله: HEAT AND MASS TRANSFER
از صفحه: ۵۹
تا صفحه: ۶۸

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

The effects of flow-field orientation on water management in PEM fuel cells with serpentine channels

نویسندگان: موسي اشرفي, مهرزاد شمس
عنوان مجله: APPLIED ENERGY
از صفحه: ۱۰۸۳
تا صفحه: ۱۰۹۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Numerical and experimental study of two-phase flow uniformity in channels of parallel PEM fuel cells with modified Z-type flow-fields

نویسندگان: موسي اشرفي, همايون كنعاني, مهرزاد شمس
عنوان مجله: ENERGY
از صفحه: ۳۱۷
تا صفحه: ۳۲۸

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Numerical simulation of hydrogen production by gasification of large biomass particles in high temperature fluidized bed reactor

نویسندگان: حسن انصاري فر, مهرزاد شمس
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
از صفحه: ۵۳۱۴
تا صفحه: ۵۳۳۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Simulation of sub-bituminous coal hydrodynamics and thermochemical conversion during devolatilization process in a fluidized bed

نویسندگان: عاطفه سلماسي, مهرزاد شمس, V. Chernoray
عنوان مجله: APPLIED THERMAL ENGINEERING
از صفحه: ۳۲۵
تا صفحه: ۳۳۳

سال: ۱۳۹۵

مدل سازي رشد و فروريزش تك حباب كاويتاسيوني با احتساب واكنش هاي شيميايي و انتقال حرارت

نویسندگان: سجاد محمدي بازرگاني, رضا ابراهيمي, مهرزاد شمس, علي چراغي اوزن اوبه
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A numerical scheme for optimizing gas liquid cylindrical cyclone separator

نویسندگان: اميرحسين قاسمي, مهرزاد شمس, محمد هيهات
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۵

تاثير افزودن نانو ذرات به جريان جوشش مادون سرد در كانال هايي با سطح مقطع متفاوت و با قطر هيدروليكي يكسان

نویسندگان: حسن عليمرادي چمگرداني, مهرزاد شمس, زيبا ولي زاده
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۵۴۵
تا صفحه: ۵۵۴

سال: ۱۳۹۵

Numerical investigation of water-based nanofluid subcooled flow boiling by three-phase Euler-Euler Euler-Lagrange approach

نویسندگان: زيبا ولي زاده, مهرزاد شمس
عنوان مجله: HEAT AND MASS TRANSFER
از صفحه: ۱۵۰۱
تا صفحه: ۱۵۱۴

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Shape optimization of nucleating wet-steam flow nozzle

نویسندگان: سعيد جمالي كيساري, مهرزاد شمس
عنوان مجله: APPLIED THERMAL ENGINEERING
از صفحه: ۸۱۲
تا صفحه: ۸۲۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Three dimensional transient multiphase flow simulation in a dead end anode polymer electrolyte fuel cell

نویسندگان: حامد مرادي مهياري, حميد حسن زاده افرزي, مهرزاد شمس
عنوان مجله: JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS
از صفحه: ۳۹۱
تا صفحه: ۴۰۵

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Two-phase flow and droplet behavior in microchannels of PEM fuel cell

نویسندگان: علي بزرگ نژاد, مهرزاد شمس, همايون كنعاني, محمدرضا هاشمي نسب, گودرز احمدي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
از صفحه: ۱۹۱۶۴
تا صفحه: ۱۹۱۸۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Experimental analysis of natural gas combustion in a porous burner

نویسندگان: محمد شفيعي دهج, رضا ابراهيمي, مهرزاد شمس, ميثم فرزانه كلورزي
عنوان مجله: EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE
از صفحه: ۱۳۴
تا صفحه: ۱۴۳

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ژاپن / Japan

The effect of red blood cell motion and deformation on nanoparticle delivery to tumor

نویسندگان: مريم بريسم حقيري, مهرزاد شمس
عنوان مجله: ADVANCED POWDER TECHNOLOGY
از صفحه: ۱۳۶۰
تا صفحه: ۱۳۶۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optimization of subcooled flow boiling in a vertical pipe by using artificial neural network and multi objective genetic algorithm

نویسندگان: حسن عليمرادي چمگرداني, مهرزاد شمس
عنوان مجله: APPLIED THERMAL ENGINEERING
از صفحه: ۱۰۳۹
تا صفحه: ۱۰۵۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايران / Iran

Effect of Dispersed Nanoparticles on Thermophysical Properties of Nanofluid and Heat Transfer Coefficients

نویسندگان: حسين افشار, مهرزاد شمس, سيدمجتبي موسوي نايينيان, گودرز احمدي
عنوان مجله: مكانيك سيالات كاربردي Journal of Applied Fluid Mechanics "JAFM"
از صفحه: ۱۶۵
تا صفحه: ۱۷۱

سال: ۱۳۹۴

Simulation and experimental validation of droplet dynamics in microchannels of PEM fuel cells

نویسندگان: موسي اشرفي, مهرزاد شمس, علي بزرگ نژاد, گودرز احمدي
عنوان مجله: HEAT AND MASS TRANSFER
از صفحه: ۲۶۷۱
تا صفحه: ۲۶۸۱

سال: ۱۳۹۴

مدل سازي سيكلون جدا كننده گاز-مايع و بهينه سازي پارامترهاي تاثير گذار

Modeling Gas Liquid Cylindrical Cyclone Separator and Optimizing Effective Geometryy parametrs

نویسندگان: افشين قاسمي, مهرزاد شمس, محمدمهدي هيهات
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۶۷
تا صفحه: ۷۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

A three-dimensional two phase method for predicting drug delivery to tumor

نویسندگان: مريم بريسم حقيري, مهرزاد شمس
عنوان مجله: POWDER TECHNOLOGY
از صفحه: ۵۳۰
تا صفحه: ۵۳۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optimization of heat transfer enhancement of nanouid in a channel with winglet vortex generator

نویسندگان: آزيتا عبدالهي نانوا پيشه, مهرزاد شمس
عنوان مجله: APPLIED THERMAL ENGINEERING
از صفحه: ۱۱۱۶
تا صفحه: ۱۱۲۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Effects of heterogeneous surface of gas diffusion layers on droplet transport in microchannels of PEM fuel cells

نویسندگان: موسي اشرفي, مهرزاد شمس
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
از صفحه: ۱۹۷۴
تا صفحه: ۱۹۸۹

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Numerical Investigation of Plasma Behavior and Anode Sheath in a self-field MPD Thruster

نویسندگان: مهدي آهنگر, رضا ابراهيمي, مهرزاد شمس
عنوان مجله: JOURNAL OF PROPULSION AND POWER
از صفحه: ۴۲۰
تا صفحه: ۴۳۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optimization of shape and angle of attack of winglet vortex generator in a rectangular channel for heat transfer enhancement

نویسندگان: آزيتا عبدالهي نانوا پيشه, مهرزاد شمس
عنوان مجله: APPLIED THERMAL ENGINEERING
از صفحه: ۳۷۶
تا صفحه: ۳۸۷

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Analysis of free-surface effects on swimming by the application of the computational fluid dynamics method

نویسندگان: آرش نعمتي حياتي, حامد غفاري, مهرزاد شمس
عنوان مجله: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part P-Journal of Sports Engineering and Technology
از صفحه: ۱۳۵
تا صفحه: ۱۴۸

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Experimental Investigation on Dispersion of Water Droplets in the Single-Serpentine Channel of a PEM Fuel Cell

نویسندگان: علي بزرگ نژاد, مهرزاد شمس, همايون كنعاني, محمدرضا هاشمي نسب
عنوان مجله: JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY
از صفحه: ۱۱۹۰
تا صفحه: ۱۱۹۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Model development and optimization of operating conditions to maximize PEMFC performance by response surface methodology

نویسندگان: همايون كنعاني, مهرزاد شمس, محمدرضا هاشمي نسب, علي بزرگ نژاد
عنوان مجله: ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
از صفحه: ۹
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Heat Transfer Analysis of a Microspherical Particle in the Slip Flow Regime by Considering Variable Properties

نویسندگان: بهزاد مهاجر, وحيد علي اكبر, مهرزاد شمس, ابوذر مشفق
عنوان مجله: HEAT TRANSFER ENGINEERING
از صفحه: ۵۹۶
تا صفحه: ۶۱۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Numerical Simulation of Roughness in Microchannels by Using the Second Order Slip Boundary Condition

نویسندگان: برديا كنه, مهرزاد شمس
عنوان مجله: Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering
از صفحه: ۹۷
تا صفحه: ۱۱۲

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

The experimental study of water management in the cathode channel of single-serpentine transparent proton exchange membrane fuel cell by direct visualization

نویسندگان: علي بزرگ نژاد, مهرزاد شمس, همايون كنعاني, محمدرضا هاشمي نسب, گودرز احمدي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
از صفحه: ۲۸۰۸
تا صفحه: ۲۸۳۲

سال: ۱۳۹۳

بررسي تجربي تاثير پارامترهاي جريان ورود بر عملكرد پيل سوختي غشا پليمري

Experimental study of the effect of inlet flow parameters on the operation of PEMFC

نویسندگان: علي بزرگ نژاد, مهرزاد شمس, همايون كنعاني, حسين هاشمي نسب
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۳۳
تا صفحه: ۴۳

سال: ۱۳۹۳

بررسي عددي حفره زايي در افشانه تزريق با استفاده از شبيه سازي دو سيالي

نویسندگان: اميد سهرابي, ابوطالب زندي, مهرزاد شمس
عنوان مجله: تحقيقات موتور
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۴۹

سال: ۱۳۹۳

PERFORMANCE OF DUAL SOLAR COLLECTOR WITH SETTING PCM UNDER ABSORBENT PLATE

نویسندگان: بهزاد مظفري, مهرزاد شمس, امير مظفري
عنوان مجله: international journal on technical and physical problems of engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Effects of foam structure and material on the performance of premixed porous ceramic burner

نویسندگان: سيداكبر شكيبااصفهاني, رضا ابراهيمي, مهرزاد شمس, زينب يزدان فر
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER AND ENERGY
از صفحه: ۱۷۶
تا صفحه: ۱۹۱

سال: ۱۳۹۲

حل معادلات MHD با استفاده از يك روش مرتبه بالاي مبتني بر تفكيك مشخصه ها به منظور شبيه سازي رانشگر پلاسمايي مغناطيسي

نویسندگان: مهدي آهنگر, رضا ابراهيمي, مهرزاد شمس
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۸
تا صفحه: ۴۲

سال: ۱۳۹۲

Implementation of a henomenological DNB prediction model based on macroscale boiling ow processes in PWR fuel bundles

نویسندگان: مريم محيط پور, غلامرضا جهان فرنيا, مهرزاد شمس
عنوان مجله: Annals of Nuclear Science and Engineering
از صفحه: ۱۷۶
تا صفحه: ۱۹۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

An advancement in iterative solution schemes for three-dimensional two- uid modeling of two-phase flow in PWR fuel bundles

نویسندگان: مريم محيط پور, غلامرضا جهان فرنيا, مهرزاد شمس
عنوان مجله: ANNALS OF NUCLEAR ENERGY
از صفحه: ۸۳
تا صفحه: ۹۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Applying genetic algorithms for solving nonlinear algebraic equations

نویسندگان: ابوالفضل پوررجبيان شهر بابك, رضا ابراهيمي, مسعود ميرزايي, مهرزاد شمس
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
از صفحه: ۱۱۴۸۳
تا صفحه: ۱۱۴۹۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Design and analysis of bubble-injected water ramjets with discrete injection configurations by computational fluid dynamics method

نویسندگان: آرش نعمتي حياتي, سيدمحمد هاشمي, مهرزاد شمس
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE
از صفحه: ۱۹۴۵
تا صفحه: ۱۹۵۵

سال: ۱۳۹۲

بررسي اثر تغيير فاز و واكنش هاي شيميايي بر رفتار حباب كاويتاسيون

نویسندگان: مهدي ميراعلم, رضا ابراهيمي, مهرزاد شمس
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۱

A studyonthebehind-hull performance of marine propeller sastern autonomous under water vehicle at divers angles of attack

نویسندگان: آرش نعمتي حياتي, سيدمحمد هاشمي, مهرزاد شمس
عنوان مجله: CHINA OCEAN ENGINEERING
از صفحه: ۱۵۱
تا صفحه: ۱۶۳

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A study on the behind-hull performance of marine propellers astern autonomous underwater vehicles at diverse angles of attack

نویسندگان: آرش نعمتي حياتي, محمدحسين هاشمي يگانه, مهرزاد شمس
عنوان مجله: OCEAN ENGINEERING
از صفحه: ۱۵۲
تا صفحه: ۱۶۳

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Numerical simulation of secondary clarifier with activated sludge and suction lift removal system modified casson model and sludge with drawing sensitivity analysis

نویسندگان: محمدرضا صفاريان, محمدحسين حامدي, مهرزاد شمس
عنوان مجله: KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
از صفحه: ۱۴۹۷
تا صفحه: ۱۵۰۸

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Comparison of various settling velocity functions and non-Newtonian fluid models in circular secondary clarifiers

نویسندگان: محمدرضا صفاريان, محمدحسين حامدي, مهرزاد شمس
عنوان مجله: KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
از صفحه: ۱۴۹۷
تا صفحه: ۱۵۰۸

سال: ۱۳۸۸

تحليل اكزرژي و بهينه سازي ترمواكونوميكي سيكل هاي توربين گازي همراه با تزريق بخار به داخل محفظه احتراق

نویسندگان: سيد علي بهبهاني نيا, عليرضا فرشاد, مهرزاد شمس, مجيد عميد پور
عنوان مجله: نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۳۹