محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

بررسي خرابي پيشرونده با در نظر گرفتن عامل حرارت بالا در ساختمان بلند فولادي

نویسندگان: بهروز عسگريان, ريحانه سقايي

Behrooz Asgarian, Reyhane Saghaei

عنوان همایش: دهمين كنفرانس ملي سازه و فولاد

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

تاب آوري قاب خمشي ويژه ي ميان مرتبه با استفاده از توابع رياضي

نویسندگان: بهروز عسگريان, پريسا طوفاني موقر

Behrooz Asgarian, Parisa Toofani movaghar

عنوان همایش: نهمين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي سازه و فولاد

9th National and 3rd International Conference on Steel & Structure

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

بررسي و مقايسه شاخص خسارت نرم شوندگي نهايي براي سازه بلند فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند كمانش تاب با در نظر گيري عدم قطعيت ها

نویسندگان: ندا كلانتري اردبيلي, بهروز عسگريان, مجتبي جعفري صميمي, الناز نوبهار

Neda Kalantari ardebili, Behrooz Asgarian, mojtaba jafari, Elnaz Nobahar

عنوان همایش: نهمين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي سازه و فولاد

9th National and 3rd International Conference on Steel & Structure

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

AN INVESTIGATION ON RELIABILITY OF FINITE ELEMENT MODELS IN PREDICTING CAPACITY OF TUBULAR Joints

نویسندگان: بهروز عسگريان, وحيد مكرم

Behrooz Asgarian, Vahid Mokarram

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس بين المللي بندرسازي و سازه هاي دريايي

13th International Conferences on Coasts Ports and Marine Structures (ICOPMAS2014)

محل برگزاری: يونان / Greece

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

SEISMIC LOSS ESTIMATION OF STEEL MOMENT RESISTING FRAMES

نویسندگان: بهروز عسگريان, معصومه بابائي, سعيد اصيل قره باغي

Behrooz Asgarian, Masoumeh Babaei, Saeed Asil Gharebaghi

عنوان همایش:

16th European Conference on Earthquake Engineering

محل برگزاری: يونان / Greece

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

SEISMIC PERFORMANCE COMPARISON OF TALL BUILDINGS WITH DUAL SYSTEM OF CONVENTIONAL AND BUCKLING RESTRAINED BRACED FRAMES

نویسندگان: بهروز عسگريان, سارا عامري نيا, فرناز عابديان

Behrooz Asgarian, Sara Amerinia, Farnaz Abediyan

عنوان همایش:

16th European Conference on Earthquake Engineering

محل برگزاری: يونان / Greece

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

THREE DIMENSIONAL PROGRESSIVE COLLAPSE ANALYSIS OF STEEL MOMENT RESISTING FRAMES WITH DIFFERENT DUCTILITY

نویسندگان: حميدرضا خدمت, بهروز عسگريان, فرشاد هاشمي رضواني

Hamidreza Khedmat, Behrooz Asgarian, Farshad Hashemi Rezwani

عنوان همایش:

16th European Conference on Earthquake Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

بررسي تاب آوري انواع سيستم هاي قاب خمشي فولادي

نویسندگان: بهروز عسگريان, پريسا طوفاني موقر, الميرا فرجي زنوز

Behrooz Asgarian, Parisa Toofani movaghar, Elmira Faraji Zonouz

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس ملي سازه و فولاد

8th conference on steel and structure

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

ارزيابي خسارت مالي سازه هاي فولادي داراي سيستم قاب خمشي متوسط تحت ركورد هاي حوزه دور و نزديك

نویسندگان: بهروز عسگريان, محمد شيرزاد

Behrooz Asgarian, Mohammad Shirzad

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس ملي سازه و فولاد

8th conference on steel and structure

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

روش هاي شناسايي آسيب جهت پايش سلامت سكوي فراساحل پايه ثابت شابلوني در منطقه خليج فارس

نویسندگان: نكيسا منصوري نژاد, سيدبهرام بهشتي اول, بهروز عسگريان

Nakisa Mansouri Nejad, Seyed Bahram Beheshti Avval, Behrooz Asgarian

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

5th National Conference on Applied Research in Civil Engineering Architecture and Urban Management

محل برگزاری: يونان / Greece

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

PROBABILISTIC EVALUATION OF SEISMIC PERFORMANCE FOR A STEEL MOMENT FRAME USING DAMAGE INDICES

نویسندگان: بهروز عسگريان, بهنام اردوبادي

Behrooz Asgarian, Behnam Ordoubadi

عنوان همایش:

6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (COMPDYN 2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

استفاده از روش تحليل مستقيم در طراحي سازه هاي فولادي

نویسندگان: علي آگاهي مند, بهروز عسگريان

ali agahimand, Behrooz Asgarian

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي سازه و فولاد

7th National and 2nd International Conference on Steel Structures

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه ي فولادي بلند با سيستم سازه اي دوگانه قاب خمشي ويژه و مهاربند كمانش تاب تحت زلزله هاي حوزه دور و نزديك

نویسندگان: بهروز عسگريان, سارا عامري نيا, فرناز عابديان

Behrooz Asgarian, Sara Amerinia, Farnaz Abediyan

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي سازه و فولاد

7th National and 2nd International Conference on Steel Structures

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

Free Vibration Analysis of Beams with Variable Flexural Rigidity Resting on one or two Parameter Elastic Foundations using Finite Difference Method

نویسندگان: MASUMEH SOLTANI, ASMA SISTANI, بهروز عسگريان

MASUMEH SOLTANI, ASMA SISTANI, Behrooz Asgarian

عنوان همایش:

The 2016 World Congress on Advances in Civil Environmental and Materials Research (ACEM16)/The 2016 Structures Congress (Structures16)

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

Elastic instability of non-prismatic Timoshenko beams by the power series method

نویسندگان: MASOUMEH SOLTANI, بهروز عسگريان, ASMA SISTANI

MASOUMEH SOLTANI, Behrooz Asgarian, ASMA SISTANI

عنوان همایش:

The 2016 World Congress on Advances in Civil Environmental and Materials Research (ACEM16)/The 2016 Structures Congress (Structures16)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

تخمين پاسخ لرزه اي سازه هاي بادبندي واگرا با استفاده از روش انرژي

نویسندگان: ليلا رضائي, بهروز عسگريان, حسنيه توكلي, سيدبهرام بهشتي اول

Leila Rezaei, Behrooz Asgarian, hosneih T avakoli, Seyed Bahram Beheshti Avval

عنوان همایش: دومين همايش ملي مهندسي سازه ايران

2nd National Conference on Iranian Structural Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

تحليل پايداري تير جدار نازك ماهيچه اي با سطح مقطع نامتقارن تحت بارگذاري جانبي با استفاده از روش رايلي ريتز

نویسندگان: MASUMEH SOLTANI, بهروز عسگريان

MASUMEH SOLTANI, Behrooz Asgarian

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي سازه و فولاد

6th Conference on Steel Structures

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

كاربرد روش اختلاف محدود مركزي در تحليل كمانش الاستيك ستون هاي مخروطي و سهموي شكل

نویسندگان: MASUMEH SOLTANI, اسماء سيستاني خنامان, بهروز عسگريان

MASUMEH SOLTANI, , Behrooz Asgarian

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي سازه و فولاد

6th Conference on Steel Structures

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

بررسي دقت روش بار افزون براي سازه هاي فلزي نامنظم در پلان تحت زلزله

نویسندگان: حسنيه توكلي, بهروز عسگريان

Hosnieh Tavakoli, Behrooz Asgarian

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي سازه و فولاد

6th Conference on Steel Structures

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

EFFECT OF STRUCTURAL MODELING UNCERTAINTIES ON SEISMIC PERFORMANCE OF STEEL MOMENT RESISTING FRAMES

نویسندگان: بهروز عسگريان, بهنام اردوبادي

Behrooz Asgarian, Behnam Ordoubadi

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس زلزله شناسي و مهندسي زلزله

7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE7)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

EFFECT OF STRUCTURAL STEEL PARAMETER AND QUALITY OF CONSTRUCTION UNCERTAINTIES ON SEISMIC PERFORMANC OF A SPACIAL MOMENT RESISTING FRAME

نویسندگان: بهروز عسگريان, معين معيري

Behrooz Asgarian, Moein Moayeri

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس زلزله شناسي و مهندسي زلزله

7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE7)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

تحليل تيرهاي باربر فولادي سرد نورد شده تحت خمش و نيروي محوري متغير

نویسندگان: بهروز عسگريان, مازيار پشت دار, معصومه سلطاني

Behrooz Asgarian, Maziar Poshtdar,

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي و پنجمين كنفرانس ملي سازه و فولاد

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

بررسي عملكرد لرزه اي ساختمانهاي بلند با سيستم سازه اي دوگانه قاب خمشي ويژه ومهاربند مقاوم در برابر كمانش

نویسندگان: بهروز عسگريان, فاطمه درخشان, حامد رحمن شكرگزار

Behrooz Asgarian, ,

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي و پنجمين كنفرانس ملي سازه و فولاد

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

بررسي كاربرد آلياژ حافظه دار در اتصال صلب ورق انتهايي

نویسندگان: الميرا فرجي زنوز, بهروز عسگريان, رضا كرمي محمدي

Elmira Faraji Zonouz, Behrooz Asgarian, Reza Karami Mohammadi

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي و پنجمين كنفرانس ملي سازه و فولاد

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷

Finite element method for stability analysis of tapered thin-walled beams under lateral loads

نویسندگان: معصومه سلطاني, بهروز عسگريان, F. Mohri

, Behrooz Asgarian,

عنوان همایش:

The 2013 World Congress on Advances Structural and Mechanics ( ASEM13 )

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷

Finite element method for stability and vibration analyses of thin walled beams with arbitrary cross-section

نویسندگان: معصومه سلطاني, بهروز عسگريان, F. Mohri

, Behrooz Asgarian,

عنوان همایش:

The 2013 World Congress on Advances Structural and Mechanics ( ASEM13 )

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بررسي اثر حرارت در كمانش ارتجاعي مقاطع بيضوي شكل به روش المانهاي محدود

نویسندگان: بهروز عسگريان, وحيد آقايي دوست, نيما ضيائي تجدد

Behrooz Asgarian, ,

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering