تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

بررسي تاب آوري لرزه اي سكوي ثابت فلزي فراساحل

نام اساتید: بهروز عسگريان, سيدمسعود ميرطاهري, سيدمسعود ميرطاهري, ناصر شابختي
Behrooz Asgarian, Seyed Masoud Mirtaheri, Seyed Masoud Mirtaheri,
نام دانشجو : ناديا قهرماني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

بهبود تاب آوري قاب هاي ميان مرتبه فولادي با استفاده از جدا سازهاي لرزه اي

نام اساتید: بهروز عسگريان, مصطفي مسعودي, مصطفي مسعودي, جناب آقاي دكتر منصور ضيايي فر
Behrooz Asgarian, Mostafa Masoudi, Mostafa Masoudi,
نام دانشجو : عارفه كشاورزي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

بررسي خرابي پيش رونده با در نظر گرفتن عامل حرارت بالا در دو ساختمان بلند فولادي و بتني طراحي شده بر اساس استاندارد 2800

نام اساتید: بهروز عسگريان, سيدمسعود ميرطاهري, جناب آقاي دكتر غلامرضا قدرتي اميري, سيدمسعود ميرطاهري
Behrooz Asgarian, Seyed Masoud Mirtaheri, , Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : ريحانه سقايي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

شناسايي آسيب در سكوهاي ثابت دريايي با استفاده از روش تبديل موجك و تخمين عمر باقيمانده سازه

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : ابراهيم بهفر

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

بررسي رفتار خطوط لوله دريايي تحت اثر بار متمركز قائم

نام اساتید: بهروز عسگريان, مصطفي زين الديني, جناب آقاي دكتر محمدرضا بهاري, مصطفي زين الديني
Behrooz Asgarian, Mostafa Zeinoddini, , Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : امير شكري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توسعه يك چارچوب عمومي براي مديريت سلامت سكوهاي موجود در خليج فارس با استفاده از شبكه هاي بيزي

نام اساتید: بهروز عسگريان, سعيد اصيل قره باغي, مصطفي زين الديني, سيدبهرام بهشتي اول, فرزين كلانتري, علي اكبر آقا كوچك , محمد راعي
Behrooz Asgarian, Saeed Asil Gharebaghi, Mostafa Zeinoddini, Seyed Bahram Beheshti Avval, Farzien Kalantari, ,
نام دانشجو : حسين غلامي كليشمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

مقايسه ي تاب آوري سيستم هاي قاب خمشي فلزي با شكل پذيري ساده، متوسط و ويژه

نام اساتید: بهروز عسگريان, رضا كرمي محمدي, جناب آقاي دكتر همايون استكانچي, رضا كرمي محمدي
Behrooz Asgarian, Reza Karami Mohammadi, , Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : پريسا طوفاني موقر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

ارزيابي روش هاي تعميرات و نگهداري در سكوهاي فلزي دريايي

نام اساتید: بهروز عسگريان, مصطفي زين الديني, جناب آقاي دكتر محمد راعي, مصطفي زين الديني
Behrooz Asgarian, Mostafa Zeinoddini, , Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : پوريا مظاهري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

شناسايي آسيب در سكوهاي ثابت فلزي دريايي با استفاده از روشي بر مبناي انرژي كرنشي مودال

نام اساتید: بهروز عسگريان, مصطفي زين الديني, جناب آقاي دكتر اكبر اسفندياري, مصطفي زين الديني
Behrooz Asgarian, Mostafa Zeinoddini, , Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : آزيتا خسروان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

تحليل ديناميكي موج نامنظم افزايشي سكوي ثابت فلزي و بررسي تاثير مشخصات فونداسيون بر مود خرابي ان

نام اساتید: بهروز عسگريان, سيدمسعود ميرطاهري, جناب آقاي دكتر همايون اسمعيل پور استكانچي, سيدمسعود ميرطاهري
Behrooz Asgarian, Seyed Masoud Mirtaheri, , Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : نسيم نوذري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

توسعه تحليل ديناميكي افزايشي بر اساس شاخص هاي خسارت در سازه هاي بلند

نام اساتید: بهروز عسگريان, سعيد صبوري قمي, سعيد صبوري قمي, سركار خانم دكتر معصومه سلطاني
Behrooz Asgarian, Saeid Sabouri Ghomi, Saeid Sabouri Ghomi,
نام دانشجو : ندا كلانتري اردبيلي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

استفاده از آلياژهاي حافظه دار شكلي در اتصالات سازه هاي فولادي قاب خمشي جهت كاهش تغيير مكان نسبي ماندگار سازه پس ااز زلزله

نام اساتید: بهروز عسگريان, سيدمسعود ميرطاهري, سيدمسعود ميرطاهري, جناب آقاي دكتر حامد رحمن شكرگزار
Behrooz Asgarian, Seyed Masoud Mirtaheri, Seyed Masoud Mirtaheri,
نام دانشجو : سحر رحيم نژاد

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

كنترل نيمه فعال بهينه سكوي دريايي به كمك فيلتر كالمن

نام اساتید: بهروز عسگريان, مصطفي زين الديني, مصطفي زين الديني, جناب آقاي دكتر غلامرضا قدرتي اميري, سعيد اصيل قره باغي
Behrooz Asgarian, Mostafa Zeinoddini, Mostafa Zeinoddini, , Saeed Asil Gharebaghi
نام دانشجو : نيلوفر هنرپرست

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

ارزيابي خسارت مالي سازه هاي فولادي داراي سيستم قاب خمشي متوسط و ويژه در سطوح مختلف زلزله

نام اساتید: بهروز عسگريان, مصطفي مسعودي, مصطفي مسعودي, جناب آقاي دكتر ساسان عشقي
Behrooz Asgarian, Mostafa Masoudi, Mostafa Masoudi,
نام دانشجو : محمد شيرزاد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

تحليل گسيختگي پيشرونده قاب هاي خمشي با شكل پذيري هاي مختلف به صورت سه بعدي

نام اساتید: بهروز عسگريان, رضا كرمي محمدي, رضا كرمي محمدي, هماين استكانچي
Behrooz Asgarian, Reza Karami Mohammadi, Reza Karami Mohammadi,
نام دانشجو : حميدرضا خدمت

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

ارزيابي خسارت پس از زلزله در سازه فلزي بلند با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند همگراي ويژه

نام اساتید: بهروز عسگريان, رضا كرمي محمدي, علي اكبر آقا كوچك , رضا كرمي محمدي
Behrooz Asgarian, Reza Karami Mohammadi, , Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : فرناز عابديان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

پايش سلامت سازه هاي فراساحلي با استفاده از الگوريتم ژنتيك براي آسيب هاي مختلف

نام اساتید: بهروز عسگريان, مصطفي زين الديني, مصطفي زين الديني, علي اكبر آقا كوچك
Behrooz Asgarian, Mostafa Zeinoddini, Mostafa Zeinoddini,
نام دانشجو : حسام مرزه حاجي آقائي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

ارزيابي خسارت لرزه اي در سازه هاي بلند با سيستم مهاربند كمانش تاب

نام اساتید: بهروز عسگريان, سعيد صبوري قمي, حمزه شكيب, سعيد صبوري قمي
Behrooz Asgarian, Saeid Sabouri Ghomi, , Saeid Sabouri Ghomi
نام دانشجو : سارا عامري نيا

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

تحليل كمانش روبه بالاي لوله هاي دريايي

نام اساتید: بهروز عسگريان, محمد رضا بهاري , مصطفي زين الديني, مصطفي زين الديني
Behrooz Asgarian, , Mostafa Zeinoddini, Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : يونس اسكندري گله

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

تحليل شكنندگي در سازه هاي فولادي مهار بندي شده با در نظ گرفتن منابع مختلف عدم قطعيت

نام اساتید: بهروز عسگريان, شروين ملكي, نادر فنائي, سيدبهرام بهشتي اول
Behrooz Asgarian, Shervin Malaki, Nader Fanaei, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : سيد ميلاد موسوي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بررسي دقت روش بار افزون براي سازه هاي نامنظم در پلان تحت حركات حوزه نزديك گسل

نام اساتید: بهروز عسگريان, سيدمسعود ميرطاهري, ساسان عشقي, سيدبهرام بهشتي اول
Behrooz Asgarian, Seyed Masoud Mirtaheri, , Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : حسنيه توكلي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

تخمين نياز لرزه اي قاب مهاربندي چورن EBF با استفاده ار روش انرژي تحت حركات نزديك و دور از گسيل

نام اساتید: بهروز عسگريان, سيدبهرام بهشتي اول, رضا كرمي محمدي, ساسان عشقي
Behrooz Asgarian, Seyed Bahram Beheshti Avval, Reza Karami Mohammadi,
نام دانشجو : ليلا رضائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸

بررسي رفتار اتصال هيبريدي ورق انتهايي با كاربرد آلياژ حافظه دار

نام اساتید: بهروز عسگريان, رضا كرمي محمدي, مهدي قاسميه, محمود يحيايي
Behrooz Asgarian, Reza Karami Mohammadi, , Mahmood Yahyaei
نام دانشجو : الميرا فرجي زنوز

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

بررسي تاثير شرايط خاك در مودهاي خرابي سكوهاي دريايي با استفاده از آناليز استاتيكي افزاينده غير خطي

نام اساتید: بهروز عسگريان, سيدمسعود ميرطاهري, محمدرضا بهاري
Behrooz Asgarian, Seyed Masoud Mirtaheri,
نام دانشجو : مژده سبزقبائيان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

بررسي شرايط خاك بر روي پاسخ سكوهاي ثابت فلزي دريائي به زلزله

نام اساتید: بهروز عسگريان, علي اكبر آقا كوچك, محمدرضا ذوالفقاري
Behrooz Asgarian, , Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : مهسا مغاري اصفهاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۲

مقايسه نتايج طراحي قابهاي خمشي بر مبناي كنترل خسارت با روشهاي معمول طراحي

نام اساتید: بهروز عسگريان, فياض رحيم زاده, رضا كرمي محمدي
Behrooz Asgarian, , Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : بهنام اردوبادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۲

ارزيابي خسارت سازه هاي قاب خمشي فولادي با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها

نام اساتید: بهروز عسگريان, همايون استكانچي, محمدرضا ذوالفقاري
Behrooz Asgarian, , Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : معين معيري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۲

تحليل توربين هاي بادي فرا ساحل تحت اثر نيروهاي محيطي متناسب با منطقه خليج فارس

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : مريم نيكخواه

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۱

تحليل پايداري تيرهاي جدار نازك با مقطع متغير با در نظر گرفتن رفتا غير خطي

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : معصومه سلطاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۳

ارائه مدل تحليلي رفتار ميراگر تركيبي از حافظه دار شكلي و فولاد

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : مجيد اميراحمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۱

برسي گسيختگي پيشرونده در دكل هاي انتقال نيرو

نام اساتید: بهروز عسگريان, آرش اسمعيلي زاغي , ساسان عشقي, رضا كرمي محمدي
Behrooz Asgarian, , , Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : سهيل دادرس اسلاملو

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

بررسي عدم قطعيت هاي ناشي از پارامترهاي موثر در رفتار لرزه اي سكوي ثابت فلزي با انجام آناليز ديناميكي افزايشي

نام اساتید: بهروز عسگريان, مصطفي زين الديني, علي اكبر آقا كوچك
Behrooz Asgarian, Mostafa Zeinoddini,
نام دانشجو : محسن ابياني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۰

پايش سلامتي سكوهاي ثابت فلزي دريايي با استفاده از روش تبديل موجك

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : وحيد آقائي دوست

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

تحليل كمانش رو به بالاي خط لوله دريايي با استفاده از روش كورتيشنال

نام اساتید: بهروز عسگريان, مصطفي زين الديني, رسول مير قادري
Behrooz Asgarian, Mostafa Zeinoddini,
نام دانشجو : مجتبي موسي پور

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

تحليل عددي كمانش رو به بالاي خطوط زير دريا

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : هادي مقدم نيا

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

تخمين خسارت در قابهاي فولادي طراحي شده با ويرايشهاي مختل استاندارد 2800 ايران

نام اساتید: بهروز عسگريان, سيدبهرام بهشتي اول
Behrooz Asgarian, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : معصومه بابائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۴

برسي رفتار لرزه اي مدل هيبريدي آلياز حافظه دار در ساختمان هاي مهار بنده شده

نام اساتید: بهروز عسگريان, سيدبهرام بهشتي اول
Behrooz Asgarian, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : ندا سالاري تلمادره

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹

بررسي گسيختگي پيشرونده در قاب هاي مشي با شكل پذيري متفاوت در ويرايشهاي مختلف ايين نامه 2800ايران

نام اساتید: بهروز عسگريان, حسن ميرزا بزرگ
Behrooz Asgarian, Hasan Mirza Bozorg
نام دانشجو : زينب قلي نيا همداني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۷

تحليل تيرهاي باربر فولادي سرد نورد شده تحت خمش و نيروي محوري

نام اساتید: بهروز عسگريان, سعيد اصيل قره باغي
Behrooz Asgarian, Saeed Asil Gharebaghi
نام دانشجو : مازيار پشت دار

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

ارزيابي احتمالاتي سازه ها مهاربندي شده با مهاربندهاي از جنس آلياژ حافظه دار شكلي

نام اساتید: بهروز عسگريان, سعيد صبوري قمي, فخرالدين احمدي دانش آشتياني, سيدناصر مقدس تفرشي
Behrooz Asgarian, Saeid Sabouri Ghomi, Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : علي جلائي فر

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

ارزيابي عملكرد لرزهاي سازه هاي بلند با سيستم تركيبي قاب خمشي و مهار بند كمانش تاب

نام اساتید: بهروز عسگريان, نادر فنائي, اميرپيمان زندي
Behrooz Asgarian, Nader Fanaei, Amir Peyman Zandi
نام دانشجو : فاطمه درخشان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳

توسعه مدل غيرخطي رفتار اتصالات و اعضاي سكوهاي ثابت فلزي دريايي

نام اساتید: بهروز عسگريان, محمود يحيايي, مصطفي زين الديني, سيدمسعود ميرطاهري
Behrooz Asgarian, Mahmood Yahyaei, Mostafa Zeinoddini, Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : پژمان النجري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۳

بررسي عملكرد سازه هاي بلند از طريق تحليل ديناميكي افزايشي

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : رخسانا مولوي نجومي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تعيين ضريب رفتار قابهاي مهار بندي كمانش تاب در مقابل زلزله هاي حوزه نزديك

نام اساتید: بهروز عسگريان, رضا كرمي محمدي
Behrooz Asgarian, Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : رضا امام جمعه زاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

اثر اندركنش شمع خاك و سازه روي رفتار ديناميكي سكوهاي ثابت فلزي دريايي

نام اساتید: بهروز عسگريان, حسن قاسم زاده, سيدمسعود ميرطاهري
Behrooz Asgarian, Hasan Ghasemzadeh, Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : سيدداود شاه چراغي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

ارزيابي گسيختگي پيشرونده در سكوهاي ثابت فلزي دريايي

نام اساتید: بهروز عسگريان, سعيد صبوري قمي
Behrooz Asgarian, Saeid Sabouri Ghomi
نام دانشجو : حسين غلامي كليشمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

بررسي تاثير انعطاف پذيري اتصال در تحليل خستگي سكوي ثابت فلزي دريايي

نام اساتید: بهروز عسگريان, حسن ميرزا بزرگ
Behrooz Asgarian, Hasan Mirza Bozorg
نام دانشجو : پرويز كوزه گر

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۸

روابط پارمتري براي ماتريس اتعطاف پذيري ا تصالات لوله اي شكل درسكوهاي دريايي

نام اساتید: بهروز عسگريان, سيدمسعود ميرطاهري
Behrooz Asgarian, Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : وحيد مكرم

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

آناليز نياز لرزه هاي احتمالاتي سكوهاي ثابت فلزي دور از ساحل و بررسي اثرات زلزله حوزه نزديك داراي پالس سرعت

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : محمد زرين

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

ارزيابي عملكرد لرزه اي باد بندهاي كمانش تاب از طريق تحليل ديناميكي افزايندهIDA

نام اساتید: بهروز عسگريان, رضا كرمي محمدي
Behrooz Asgarian, Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : ادريس صالحي گلسفيدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

تخمين احتمالاتي ديناميكي عملكرد توربين هاي بادي فرا ساحل تحت بار حداكثري موج

نام اساتید: بهروز عسگريان, فريدون وفايي, مصطفي زين الديني
Behrooz Asgarian, Feraydoon Vafaei, Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : حسين رفيعي طاري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۹

ارزيابي احتمالاتي رفتار قاب هاي مهار بندي شده تحت زلزله هاي حوزه نزديك با استفاده از روش تحليل ديناميكي افزايشي

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : اسماء سيستاني خنامان

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴/۲۳

آناليز ديناميكي ازايشي سكوهاي ثابت فلزي با در نظرگرفتن اندركنش خاك - سازه شمع تحت اثر زلزله

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : علي شاكري تالارپشتي

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰/۱۶

بررسي رفتار غيرخطي سكوهاي ثابت فلزي دريايي در زلزله

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : عطيه رضيعي

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰/۱۶

بررسي تاثير اندركنش خاك - شمع - سازه در تحليل بار فزاينده استاتيكي مودال در سكوهاي ثابت فلزي دريايي

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : محمد علي روشندل توانا

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۰۸

ارزيابي عملكرد لرزهاي ساختمانهاي فلزي مهاربندي شده

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : الهام خلج

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۹

بررسي رفتار غير ارتجاعي سازه هاي مهار بندي شده با استفاده از باد بند هاي مقاوم

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : حامد رحمن شكرگزار

تاریخ:

بررسي رفتار لرزه اي ساختمانها خشتي موجود و مسلح شده با چوب و راهكارهاي اوليه بهسازي لرزه اي آنها

نام اساتید: بهروز عسگريان, فخرالدين احمدي دانش آشتياني, -- رياحي
Behrooz Asgarian, Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani,
نام دانشجو : فاضل توتونچي همداني

تاریخ:

بررسي عددي رفتار اتصالات تير به ستون بتن آرمه

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : علي ناصري فر

تاریخ:

تحليل ديناميكي افزايشي ساختمانهاي بلند

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : حميد رحماني ساماني

تاریخ:

بررسي تجربي تاثير نوع اتصال بر رفتار بادبندهاي كمانش تاب

نام اساتید: بهروز عسگريان, سيدمسعود ميرطاهري
Behrooz Asgarian, Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : وحيد شمسائي فر

تاریخ:

پيش بيني خرابي در سكوهاي ثابت دريايي با بررسي پاسخ مودال

نام اساتید: بهروز عسگريان, بيژن نامدارزنگنه
Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : مسلم اميري

تاریخ:

بررسي رفتار غيرخطي اعضا فلزي با در نظر گرفتن كمانش موضعي با استفاده از تئوري فازي

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : سعيد نظري مقدم

تاریخ:

تحليل ديناميكي افزايشي سكوهاي ثابت فلزي دريايي با در نظر گرفتن رفتار پس كمانشي اعضا

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : پژمان النجري

تاریخ:

بررسي رفتار ديناميكي غيرخطي اندركنش خاك - شمع - سازه در سكوهاي ثابت فلزي دريايي به روش تحليل ديناميكي افزايشي

نام اساتید: بهروز عسگريان, سيدناصر مقدس تفرشي
Behrooz Asgarian, Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : محمدامين عصاره

تاریخ:

تحليل قابليت اعتماد طرح لرزه اي سكوهاي فراساحل جكت با در نظر گرفتن اندركنش شمع - خاك - سازه

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : حسين اغشلوئي

تاریخ:

تحليل ديناميكي افزايشي سازه هاي فلزي مهاربندي شده طراحي شده براساس ويرايشهاي اول دوم و سوم آيين نامه 2800 زلزله ايران

نام اساتید: بهروز عسگريان, فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Behrooz Asgarian, Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : علي جلائي فر

تاریخ:

كاربرد سيستمهاي جداساز ارتعاش جهت كاهش دامنه ارتعاش سكوهاي ثابت فلزي دريايي

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : محمدعلي مجرد

تاریخ:

تحليل ديناميكي افزايشي سكوهاي ثابت فلزي دريايي با در نظر گرفتن اثر انعطاف پذيري اتصالات

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : حامد لطيفي

تاریخ:

بررسي عملكرد قابهاي خمشي معمولي با شكل پذيري ويژه و متوسط در زلزله

نام اساتید: بهروز عسگريان, سيدبهرام بهشتي اول, صفا صبوري ديلمي
Behrooz Asgarian, Seyed Bahram Beheshti Avval,
نام دانشجو : ساناز فتوحي

تاریخ:

تحليل سيستم هاي مقاوم خمشي فلزي در سه حالت عادي با شكل پذيري متوسط ويژه در زلزله و تععين عملكرد آنها از طريق تحليل ديناميكي افزايشي

نام اساتید: بهروز عسگريان, صفا صبوري ديلمي
Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : ارزو صدري نژاد

تاریخ:

بررسي اثر زلزله هاي حوضه نزديك بر رفتار سازه ها با در نظر گرفتن ضوابط آيين نامه ايران

نام اساتید: بهروز عسگريان, سيدمسعود ميرطاهري
Behrooz Asgarian, Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : حميده خزاعي

تاریخ:

تحليل پايداري خطوط لوله كف دريا در اثر حرارت سيال داخل لوله فشار داخلي لوله و فشار داخلي و فشار خارجي

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : عليرضا هداوندخاني

تاریخ:

تاثير شرايط مرزي بر ارزيابي رفتار ديناميكي جك آب

نام اساتید: بهروز عسگريان, محمد دقيق
Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : ساقي سعيدطهراني

تاریخ:

بررسي اثر Groutingبر رفتار استاتيكي و ديناميكي سكوهاي ثابت فلزي دريايي

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : حامد عامريون

تاریخ:

تحليل ديناميكي غير خطي سكو هاي حفاري خو د بالا بر(جك آپ)

نام اساتید: بهروز عسگريان, محمد دقيق
Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : آزاده جعفري

تاریخ:

بررسي رفتار ديناميكي قاب مهاربندي شده با سيستم آليازهاي حافظه دار

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : صابر مرادي

تاریخ:

تعيين باركمانشي تير-ستونهاي غير منشوري تحت بار گذاري استاتيكي و ديناميكي با استفاده از روش انرزي

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : معصومه سلطاني

تاریخ:

پايش سلامتي مدل آزمايشگاهي سكوي ثابت فلزي دريايي

نام اساتید: بهروز عسگريان, سعيد صبوري قمي, فخرالدين احمدي دانش آشتياني, محمدرضا كاويانپور
Behrooz Asgarian, Saeid Sabouri Ghomi, Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Mohammad Reza Kavianpour
نام دانشجو : حامد رحمن شكرگزار

تاریخ:

بررسي عملكرد سازه هاي قاب خمشي با در نظر گرفتن اثرات مولفه قائم زلزله

نام اساتید: بهروز عسگريان, سيدمسعود ميرطاهري
Behrooz Asgarian, Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : آناهيتا نوروزي

تاریخ:

بررسي پارامترهاي موثر در تعيين ضريب رفتار سازه هاي مهاربندي شده با استفاده از آلياژهاي حافظه دار شكلي

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : سيدعليرضا جماليان

تاریخ:

بررسي گسيختگي پيش رونده در ساختمانهاي فولادي مهاربندي شده

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : سيدفرشاد هاشمي رضواني

تاریخ:

كنترل سكوهاي دريايي با استفاده از ميراگرهاي ستون مايع تنظيم شونده با رويكرد ارتقاء عملكرد سكوهاي قديمي

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : علي ياوري فروشاني

تاریخ:

بررسي ظرفيت كرنش و كشش خطوط لوله تحت فشار داخلي

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : ايمان عاملي

تاریخ:

ارائه الگوي فرا ابتكاري براي طراحي بهينه قابهاي خمشي با د نظر گرفتن خسارات مال ناشي از زلزله

نام اساتید: بهروز عسگريان, سعيد اصيل قره باغي
Behrooz Asgarian, Saeed Asil Gharebaghi
نام دانشجو : امير شباني

تاریخ:

استفاده از ميراگرهاي دو گانه داراي آلياژ حافظه دار در سازه هاي مهاربندي شده

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : علي ملاداوودي

تاریخ:

ارزيابي عددي و آزمايشگاهي عملكرد لرزه اي مهاربند خود محور و با خاصيت استهلاك انرژي در سيستم مهاربندي

نام اساتید: بهروز عسگريان, سياوش سروشيان
Behrooz Asgarian, Siavash Soroushian
نام دانشجو : الناز نوبهار

تاریخ:

بهبود رفتار برون صفحه ديوارهاي آجري با استفاده از الياف PVN

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : الميرا فرجي زنوز

تاریخ:

ارزيابي ظرفيت ساختمان هاي فلزي مهاربندي شده پس از وقوع زلزله با شدت هاي مختلف در مقابل پس لرزه هاي آتي

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : فاطمه پوريوسفي كودهي

تاریخ:

بررسي رفتار ساختمان هاي طراحي شده بر اساس آيين نامه 2800 ايران تحت آتش پيش رونده

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : محمدمسعود شاكري حسين اباد

تاریخ:

تعيين توابع خسارت سازه اي ساختمان هاي نمونه شهر تهران با توجه به توابع شكنندگي

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : صبا نقدي

تاریخ:

تاثير تاب آوري در كاهش و تخمين خسارات و تعيين توابع خسارت در برابر زلزله در شهر تهران

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : بهاره عزيزمحمدي

تاریخ:

تهيه مدل سيستم مديريت يكپارچگي پل هاي شهري

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : عارفه خداياري رودكلي

تاریخ:

توسعه اتصالات پيشنهادي براي بهبود تاثير چسبندگي در مقاطع فولادي پر شده با بتن با در نظر گرفتن مكانيزم توزيع بار تحت فشار بار فشاري

نام اساتید: بهروز عسگريان
Behrooz Asgarian
نام دانشجو : فاطمه خاكي صنعتي