سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Investigation of chloride ingress into concrete under very early age exposure conditions

نویسندگان: عليرضا باقري, عباس عجم, حامد زنگانه
عنوان مجله: CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
از صفحه: ۸۰۱
تا صفحه: ۸۱۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

The Influence of Curing Time on Restrained Shrinkage Cracking of Concrete with Shrinkage Reducing Admixture

نویسندگان: عليرضا باقري, آرمين جمالي, مينا پورمير, حامد زنگانه
عنوان مجله: Advances in Civil Engineering Materials
از صفحه: ۵۹۶
تا صفحه: ۶۱۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Parameters Influencing the Stability of Foamed Concrete

نویسندگان: عليرضا باقري, سيدعلي سامع
عنوان مجله: JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Role of non-reactive powder in strength enhancement of foamed concrete

نویسندگان: عليرضا باقري, سيدعلي سامع
عنوان مجله: CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
از صفحه: ۱۳۴
تا صفحه: ۱۴۵

سال: ۱۳۹۷

Investigation of passive layer formation on steel rebars in foamed concrete

نویسندگان: عليرضا باقري, محمد مهدي رستگار
عنوان مجله: WERKSTOFFE UND KORROSION-MATERIALS AND CORROSION
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Effect of air content on rheology of foamed concrete

نویسندگان: عليرضا باقري, سيدعلي سامع
عنوان مجله: MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۳۹۴

توزيع ابعادي نانوسيليس هاي پايروژنيك و سل هاي نانوسيليس مورد استفاده در مصالح پايه سيماني

نویسندگان: سيد حسام مدني, عليرضا باقري, طيبه پرهيزكار, امير مازيار رئيس قاسمي
عنوان مجله: مهندسي عمران اميركبير
از صفحه: ۱۵۳
تا صفحه: ۱۶۳

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Chloride penetration and electrical resistivity of concretes containing nanosilica hydrosols with different specific surface areas

نویسندگان: حسام مدني, عليرضا باقري, طيبه پرهيزكار, امير مازيار رئيس قاسمي
عنوان مجله: CEMENT and CONCRETE COMPOSITES
از صفحه: ۱۸
تا صفحه: ۲۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Comparing the performance of fine fly ash and silica fume in enhancing the prperties of concretes containing fly ash

نویسندگان: عليرضا باقري, حامد زنگانه, هادي عليزاده, محمد شاكري نيا, محمد علي سيفي مريان
عنوان مجله: CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
از صفحه: ۱۴۰۲
تا صفحه: ۱۴۰۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

THE INFLUENCE OF PYROGENIC NANOSILICAS WITH DIFFERENT SURFACE AREAS AND AGGREGATION STATES ON CEMENT HYDRATION

نویسندگان: عليرضا باقري, طيبه پرهيزكار, سيد حسام مدني, اميرمازيار رئيس قاسمي
عنوان مجله: آسيايي مهندسي عمران Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing
از صفحه: ۷۸۳
تا صفحه: ۷۹۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي خواص مقاومتي و دوام دربرابر نفوذ يون كلريد بتن هاي توامند سه جزئي حاوي سربارهي كوره آهن گدازي و دودهي سيليسي

نویسندگان: عليرضا باقري, حامد زنگانه, محمد مهدي معلمي
عنوان مجله: مجله عمران شريف
از صفحه: ۱۲۷
تا صفحه: ۱۳۶

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: ايران / Iran

مقايسه عملكرد روش حركت يون كلر براي ارزيابي سريع مقاومت بتن در برابر نفوذ يون كلر با روش هاي نفوذ يون كلر و مقاومت الكتريكي

نویسندگان: عليرضا باقري, حامد زنگانه
عنوان مجله: مهندسي عمران مدرس
از صفحه: ۱۰۳
تا صفحه: ۱۱۲

سال: ۱۳۹۱

مقايسه نرخ واكنش پوزولاني سل هاي نانوسيليس در مقايسه با نانوسيليس هاي پايروژنيك

نویسندگان: عليرضا باقري, طيبه پرهيزكار, سيد حسام مدني, امير مازيار رئيس قاسمي
عنوان مجله: تحقيقات بتن
از صفحه: ۳۷
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

The pozzolanic reactivity of monodispersed nanosilica hydrosols and their influence on the hydration characteristics of portland cement

نویسندگان: سيد حسام مدني, عليرضا باقري, طيبه پرهيزكار
عنوان مجله: CEMENT AND CONCRETE RESEARCH
از صفحه: ۱۵۶۳
تا صفحه: ۱۵۷۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

The influence of different preparation methods on the aggregation status of pyrogenic nanosilicas used in concrete

نویسندگان: عليرضا باقري, طيبه پرهيزكار, سيد حسام مدني, امير مازيار رئيس قاسمي
عنوان مجله: MATERIALS AND STRUCTURES
از صفحه: ۱۳۵
تا صفحه: ۱۴۳

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Comparison of rapid tests for evaluation of chloride resistance of concretes with supplementary cementitious materials

نویسندگان: عليرضا باقري, حامد زنگانه
عنوان مجله: JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
از صفحه: ۱۱۷۵
تا صفحه: ۱۱۸۲