مشخصات فردی

نام: نعیمه

نام خانوادگی: صادقی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: naima.sadeghi@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/NaeimehSadeghi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: مدیریت ساخت

واحد سازمانی: مهندسی عمران