مشخصات فردی

نام: مصطفی

نام خانوادگی: زین الدینی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: zeinoddini@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MostafaZeinoddini


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه های دریایی

گرایش: سازه

واحد سازمانی: مهندسی عمران