مشخصات فردی

نام: مجید

نام خانوادگی: بازارگان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: bazargan@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/70


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

گرایش: حرارت و سیالات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک