مشخصات فردی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: صبور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sabour@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/54


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: محیط زیست

واحد سازمانی: مهندسی عمران