مشخصات فردی

نام: شکرالله

نام خانوادگی: شکری کجوری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: shokri@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/36


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: بازنشسته

واحد سازمانی: مهندسی برق