مشخصات فردی

نام: عباس

نام خانوادگی: هوشمند ویکی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hoshmand@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/33


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - قدرت

گرایش: بازنشسته

واحد سازمانی: مهندسی برق