مشخصات فردی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: طایفی نصرآبادی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mortezatayefi@gmail.com

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/325


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - دینامیک کنترل

گرایش: دینامیک پروازوکنترل

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا