محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

بررسي كاربرد سنسورهاي پوشيدني و روش هاي مختلف اندازه گيري ميزان مصرف دارو در درمان مشكلات رواني

The application of Wearable Sensors and Various Medicine Consumption Methods in Psychiatry

نویسندگان: صبا آل ابراهيم, اميرحسين اشتري, مهدي دلربايي

Saba Ale Ebrahim, Amirhossein Ashtari, Mehdi Delrobaei

عنوان همایش:

2nd st International Conference on Modern Technology in Sciences

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

كاربرد فناوري هاي هوشمند در درمان مشكلات رواني

The application of Digital Technology in Psychiatry

نویسندگان: اميرحسين اشتري, صبا آل ابراهيم, مهدي دلربايي

Amirhossein Ashtari, Saba Ale Ebrahim, Mehdi Delrobaei

عنوان همایش:

2nd st International Conference on Modern Technology in Sciences