مشخصات فردی

نام: غلامحسین

نام خانوادگی: پوریوسفی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: gh_pouryoussefi@yahoo.com

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/307


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی هوافضا

گرایش: آیرودینامیک

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا