مشخصات فردی

نام: هومن

نام خانوادگی: لطیفی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: taxus22@gmail.com

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/306


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور

گرایش: سنجش از دور

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری