مشخصات فردی

نام: فرناز

نام خانوادگی: شیخی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: frnz.sheikhi@gmail.com

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/303


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی

گرایش: مهندسی نرم افزار

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر