مشخصات فردی

نام: امیرحسین

نام خانوادگی: نیکوفرد


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: amirhossein.nikoofaed@gmail.com

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/300


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - کنترل

گرایش: مهندسی سیستم

واحد سازمانی: مهندسی برق