مشخصات فردی

نام: لطف اله

نام خانوادگی: بیگی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: beygi@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/267


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - مخابرات

گرایش: مخابرات سیستم

واحد سازمانی: مهندسی برق