مشخصات فردی

نام: علی

نام خانوادگی: احمدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ahmadi@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/253


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

گرایش: هوش مصنوعی

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر