مشخصات فردی

نام: جعفر

نام خانوادگی: حیرانی نوبری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: nobari@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/239


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: سیستم های کنترل

واحد سازمانی: مهندسی برق