مشخصات فردی

نام: امیررضا

نام خانوادگی: شاهانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: shahani@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/238


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

گرایش: طراحی جامدات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک