مشخصات فردی

نام: رسول

نام خانوادگی: شفایی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: shafaei@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/227


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع- برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

گرایش: سیستم های اقتصادی اجتماعی

واحد سازمانی: مهندسی صنایع