مشخصات فردی

نام: سمیه

نام خانوادگی: علیزاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: s_alizadeh@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/199


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: فناوری اطلاعات

واحد سازمانی: مهندسی صنایع