مشخصات فردی

نام: صادق

نام خانوادگی: صدیقی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sadegh.seddighi@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/185


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی سیستم های انرژی

گرایش: حرارت و سیالات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک