مشخصات فردی

نام: منصور

نام خانوادگی: ولی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: vali@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/181


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

گرایش: مهندسی پزشکی

واحد سازمانی: مهندسی برق