مشخصات فردی

نام: داود

نام خانوادگی: آسمانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: asemani@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/180


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق