مشخصات فردی

نام: فرزین

نام خانوادگی: کلانتری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: fz_kalantary@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/113


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: خاک و پی

واحد سازمانی: مهندسی عمران