مشخصات فردی

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: ندیمی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: nadimi@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/111


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: افزاره های میکرونانو الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق