مشخصات فردی

نام: حسین

نام خانوادگی: حسینی نژاد محبتی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hosseini_nezhad@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/100


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق